Sulge menüü

BPW ESTONIA TUTVUSTUS

BPW Estonia asutati 1992. aastal. Hetkel tegutseb Eestis kuus klubi ligi 130 liikmega.

Algusaegadel keskenduti eeskätt naiste koolitamisele ja ettevõtlusele julgustamisele (naisettevõtlusmessid), aktuaalsed on need teemad tänaseni. Organisatsioon tunnustab ühiskonnaelus aktiivselt kaasa rääkivaid ettevõtlikke naisi, andes kord aastas, BPW Estonia sünnipäeval välja aasta naise ja aasta noore naisettevõtja tiitlit ning juubeliaastatel aastate naise tiitlit.
Lisaks ühiskonnaelus aktiivsele kaasarääkimisele tegeleb BPW Estonia heategevusega, toetab nõrgemaid, laiendab liikmete silmaringi, kohtub huvitavate inimestega, naudib üksteise seltskonda ja õpib üksteiselt.

Igal BPW Estonia klubil on oma nägu, kokkusaamistel jagatakse kogemusi ja muljeid. Tegutseb BPW noortesektsioon.

BPW ESTONIA PÕHIEESMÄRGID

 • Töötame naiste võrdsete võimaluste ning staatuse saavutamiseks majandus-, ühiskondlikus ja poliitilises elus.
 • Julgustame naisi asuma otsuseid langetavaile ametikohtadele kõikidel tasanditel ning kõigis eluvaldkondades.
 • Pakume sisukaid enesetäiendamise võimalusi.
 • Julgustame ning tunnustame naisi nende äritegevuses ning kutsetöös.
 • Pakume võrgustikku koolitus-, infovahetus- ning koostöövõimaluste loomiseks BPW Estonia ja tema klubide ning BPW Estonia ja teiste valitsusväliste organisatsioonide vahel.
 • Juhindume BPW Europe ja BPW Internationali eesmärkidest ja tegevussuundadest, osaleme naiste rahvusvaheliste võrgustike tegevuses.

BPW ESTONIA HEAD TAVAD

 • Olen uhke, et olen BPW Estonia liige.
 • Igal võimalusel tutvustan BPW Estonia tegevust ja tunnustan organisatsiooni saavutusi.
 • Austan kaasliiget igas olukorras ja igal võimalusel, võttes tema palvet enesestmõistetavana.
 • Hindan oma ja teiste aega ning täidan lubadused täpselt.
 • Probleemid räägin selgeks kõigepealt organisatsiooni sees.
 • Võtan osa aastas vähemalt neljast organisatsiooni üritusest. Eriti tähtsaks pean aastakoosolekut ja puudun sealt ainult väga mõjuval põhjusel.
 • Olen seotud nii klubide kui ka rahvusvahelise föderatsiooniga ning tunnen huvi nende tegevuste vastu. Välisreisil otsin võimaluse korral üles sõsarklubi selles riigis.
 • Olen siiras, ei salli keerutamist ega intrigeerimist. Kaasliikmetega suheldes lähtun meid ühendavast, mis võimaldab olla vastastikku kasulikud. Tunnen teiste saavutustest samasugust rõõmu nagu oma kordaminekutest.
 • Püüdlen positiivse ellusuhtumise poole. Mõtlen hästi enesest ja teistest ning püüan seda nii sõnade kui tegudega tõestada.
 • Kingin iga päev vähemalt kolm „roosi“: ütlen teistele vähemalt kolm head sõna või soovi.