Sulge menüü

EENA TUTVUSTUS

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon – EENA asutati 1992. aastal. Hetkel tegutseb üle Eesti seitse EENA klubi ligi 130 liikmega.

EENA algusaegadel keskenduti eeskätt naiste koolitamisele ja ettevõtlusele julgustamisele (nt korraldati naisettevõtlusmesse). Aktuaalsed on need teemad tänaseni. Organisatsioon tunnustab ühiskonnaelus aktiivselt kaasa rääkivaid ettevõtlikke naisi, andes kord aastas, EENA sünnipäeval välja tunnustused aasta naine ja aasta noor naisettevõtja ning juubeliaastatel tiitli aastate naine.

Lisaks ühiskonnaelus aktiivsele kaasarääkimisele tegeleb EENA heategevusega, toetab nõrgemaid, laiendab liikmete silmaringi, kohtub huvitavate inimestega, naudib üksteise seltskonda ja õpib üksteiselt.

Igal EENA klubil on oma nägu, kokkusaamistel jagatakse kogemusi ja muljeid. Tegutseb ka EENA noortesektsioon.

EENA PÕHIEESMÄRGID

 • Töötame naiste võrdsete võimaluste ning staatuse saavutamiseks majandus-, ühiskondlikus ja poliitilises elus.
 • Julgustame naisi asuma otsuseid langetavaile ametikohtadele kõikidel tasanditel ning kõigis eluvaldkondades.
 • Pakume sisukaid enesetäiendamise võimalusi.
 • Julgustame ning tunnustame naisi nende äritegevuses ning kutsetöös.
 • Pakume võrgustikku koolitus-, infovahetus- ning koostöövõimaluste loomiseks EENA ja tema klubide ning EENA ja teiste valitsusväliste organisatsioonide vahel.
 • Juhindume BPW Europe ja BPW Internationali eesmärkidest ja tegevussuundadest, osaleme naiste rahvusvaheliste võrgustike tegevuses.

EENA HEAD TAVAD

 • Olen uhke, et olen EENA liige.
 • Igal võimalusel tutvustan EENA tegevust ja tunnustan organisatsiooni saavutusi.
 • Austan kaasliiget igas olukorras ja igal võimalusel, võttes tema palvet enesestmõistetavana.
 • Hindan oma ja teiste aega ning täidan lubadused täpselt.
 • Probleemid räägin selgeks kõigepealt organisatsiooni sees.
 • Võtan osa aastas vähemalt neljast organisatsiooni üritusest. Eriti tähtsaks pean aastakoosolekut ja puudun sealt ainult väga mõjuval põhjusel.
 • Olen seotud nii klubide kui ka rahvusvahelise föderatsiooniga ning tunnen huvi nende tegevuste vastu. Välisreisil otsin võimaluse korral üles sõsarklubi selles riigis.
 • Olen siiras, ei salli keerutamist ega intrigeerimist. Kaasliikmetega suheldes lähtun meid ühendavast, mis võimaldab olla vastastikku kasulikud. Tunnen teiste saavutustest samasugust rõõmu nagu oma kordaminekutest.
 • Püüdlen positiivse ellusuhtumise poole. Mõtlen hästi enesest ja teistest ning püüan seda nii sõnade kui ka tegudega tõestada.
 • Kingin iga päev vähemalt kolm „roosi“: ütlen teistele vähemalt kolm head sõna või soovi.