Äriklubi

EENA Äriklubi loomise eesmärk on luua naisettevõtjate võrgustik, kus igal liikmel on väga selge huvi kasvatada oma ettevõtet ning koostöös jõuda mõjukamate tulemusteni.

Lisaks soovib Äriklubi kaasa rääkida ettevõtlusteemadel, olla arvamusliidri rollis ja toetada teisi naisi ettevõtluses julgemaid samme astuma. Äriklubisse võetakse vastu liikmed, kes on ise ettevõtjad, omavad osalust ettevõttes ja on igapäevaselt aktiivselt ettevõtlusmaastikul toimetamas.

Äriklubi toimimise aluseks on EENA põhieesmärgid ja head tavad.