Sulge menüü

Ettevõtlusklubi

ALATI ESIMESES REAS

 

(kirjutanud Lee Murrand)

Ettevõtlusklubi loodi aastal 2011, et koondada ettevõtlusega tegelevad või ettevõtlusest huvituvad naised ühise katuse alla.

Klubi eesmärk on edendada Eesti naisettevõtlust ja aidata kaasa naisi toetava majanduskeskkonna loomisele ja säilitamisele. Meie olulisemad tege¬vussuunad on naiste mõjuvõimu suurendamine ühiskonnas, riigi mõjutamine oluliste otsuste tegemisel ja osalemine ettevõtluskliima kujundamisel. Põhitegevused on seotud naiste julgustamisega ettevõtlusega tegelemisel, enesearendamise ja täiendamisega ning liikmete partnerlussuhete arendamisega.

Igakuistel kokkusaamistel on lisaks tavapärasele klubilisele tegevusele ka kindel teema või küla¬line. Korraldame konverentse ja seminare ning osaleme ühiskonda paremaks tegevatel ettevõtmistel. Oleme öelnud sõna sekka nii triibuliste nimekirjade loomisel kui ka memorandumi allakirjutamisel konverentsil „Eesti kasutamata võimalus”, samuti oleme partnerid Eestimaa Naiste Kongressi läbiviimisel. Suurimate projektide hulka kuuluvad „Naised võtmepositsioonidele”, „Naine, väärtusta ennast”, „Töö-, pere- ja eraelu ühildamine” ja „Naise vaimne tervis”.

Aastast aastasse on populaarsust võitnud arendavad ja meeleolukad väljasõidud nii Eestis kui ka välismaal. Oleme vahetanud kogemusi Eesti, Islandi, Norra ja Taani ettevõtjatega. Paneme õla alla tegemistele, mis on seotud klubiliikmetega ja leiame võimalusi, et toetada teisi.

Oleme uhked oma klubi üle, hindame iga liikme panust ja seda, mis tekib ühistöö viljana. Meid seovad ühtekuuluvustunne, positiivne ellusuhtumine ja kõrged vaimsed väärtused.

 

MIKS BPW

 

Leena Kivisild, Ettevõtlusklubi liige: „Minu jaoks on BPW Estonia ühendus, kus on võimalus tutvuda huvitavate ja loomult ettevõtlike naistega. Meid ühendab üks eesmärk – enda teostamine erialaselt või ettevõtuses ning soov toetada selles naisi ka väljaspool organisatsiooni. Meie ühised koostööprojektid annavad uusi õppimisvõimalusi ning kogeme naiste väekust, mis innustab ja inspireerib seadma uusi väljakutseid. BPW Estonia-s olen mõistnud, et 21. sajandi naine ei pea valima karjääri ja pere vahel – tal on õigus mõlemale ning ta annab endast parima, et neid ühitada naiselikult nutikal ja kaunil viisil.“