EENA INNOVATSIOONIKLUBI

Klubi tegevuse peamiseks eesmärgiks on aidata edendada innovatsiooni ja naisettevõtlust maapiirkondades.

Teisteks eesmärkideks on:
– maapiirkondade ettevõtlike naiste algatuste toetamine ja elluviimine;
– rahvusvaheliste koostööprojektide kirjutamine ja elluviimine ettevõtlikke maapiirkondade naistega mujal maailmas;
– innovatsiooni- ja ettevõtluse alaste koolituste korraldamine maapiirkondades;
– arendada ja võimestada maapiirkondade ja linnapiirkondade ettevõtlikke naiste omavahelist võrgustikku;
– erinevate kogukondlike ja rahvusvaheliste ürituste korraldamine.

 

Innovatsiooniklubi asutajaliikmed ON