Sulge menüü

EENA esitleb: Roheline ja hooliv maailm

Roheline ja hooliv maailm- EENA

Ettevõtlikud naised annavad ühise panuse üle Euroopa loomaks ja taastamaks rohelist hoolivat maailma

Maailm, kus me elame muutub iga päevaga. Üha pöörasemaks kujunevas tempos on meil vaja sammu pidada tehnoloogia uuendustega, oma aja ära elanud sotsiaalsete normide asendumisega jätkusuutlikuma mõtteviisiga ning infouputusega.

Aktiivsete ja ettevõtlike naistena olles teadlikud erinevatest võimalustest ja valikutest saame võtta vastutuse Maaema käekäigu eest.

Kuidas teha niisuguses maailmas häid valikuid? Kuidas hoolida iseendast ja meid ümbritsevast keskkonnast? Kuidas pidepunkti mitte kaotada?Kuidas naistena aidata kaasa jätkusuutlikku keskkonna loomisele?  Kuidas luua muutust ühiskonna väärtushinnangutele? Kuidas luua ja toetada rohelist ettevõtlust?

 

Üleeuroopaline ettevõtlike naiste algatus “Roheline ja hooliv maailm”

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA/BPW Estonia) kutsub Tallinna Klubi eestvedamisel kõiki huvilisi kaasa mõtlema ja küsimusi küsima uue liikumisega “Roheline ja hooliv maailm”. 

Pakume info virrvarris paremate valikute tegemiseks loenguid ja ettevõtete külastusi kaasaegsele naisele, kes soovib võtta vastutuse lisaks enda ja oma pere heaolule ka meie koduplaneedi Maa hea käekäigu eest, keda kõnetab Eestimaa kaunis loodus ja selle hoidmine, kes naudib metsavaikust ja rabamatku ning kes soovib anda oma panuse kliimamuutuste tagasipööramisse.

Ettevõtlik ja otsusekindel naine on see, kes viib ellu vajalikud muudatused iseenda elus ja oma organisatsioonis läbi mille saavutame ühise eesmärgi – jätkusuutlik roheline maailm meile endile ja tulevastele põlvkondadele. Üleeuroopalise liikumisega oleme loonud rahvusvahelise naiste võrgustiku, kus üheskoos jagada teadmisi ning luua jätkusuutlikke lahendusi

Lisaks loengutele ja ettevõtete külastustele  kutsume kõiki teotahtelisi ja ettevõtlikke naisi liituma edutiimidega et kujundada oma ettevõtte kestlikku toimimist. Julgustame naisi suuremat vastutust võtma ja oma juhivõimeid arendama. Innustame, julgustame ja juhendame edutiime sel teel kogenud mentorite abiga. Täpsem info edutiimidega liitumise kohta tuleb peagi!

Tegemist on üleeuroopalise BPW Europe algatusega, mille ellukutsujaks on aktiivsed ja ettevõtlikud EENA/BPW Eesti naised.

Sündmused

4. märtsil 2021 räägib AS Kaubamaja Grupi jätkusuutlikkuse koordinaator Erika Pihl teemal “Säästev ja kestlik areng- mis? miks? kuidas?”

Sarja teine loeng keskendub jätkusuutliku ehk kestliku arengu tausta ja sisu avamisele. Räägime kuidas oma tegevuse mõju hinnata nii ettevõtluse kui ka argielu seisukohast ning kuidas sellele strateegiliselt läheneda. Vastame küsimustele: mis on süsinikujalajälg, selle mõõtmine ning süsinikheite tasakaalustamine ehk offsettimine. Mõtiskleme kliimariskide üle ning räägime, miks on oluline sellele juba praegu tähelepanu pöörata.

Pane end kirja siin!

25.03 räägib Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi kaasprofessor, mereökoloog, keskkonnakoolitaja Helen Orav-Kotta teemal „Meri muutuvas keskkonnas ja tulevikumajandus. Kas rohemajandus või biomajandus on lahendus?“

Kliimamuutustest ja looduskeskkonna muutustest ei saa üle ega ümber ka Läänemeres ja maailmameres. Esialgu ei pruugi muutused merekeskkonnas (liigsed toitained, keskkonnamürgid, võõrliigid, liikide ja koosluste kadumine) olla kõigile inimestele nähtavad ja isiklikult tajutavad. Kõikide tegevuste, mida maailmamajanduses maismaal ette võetakse, mõjud jõuavad paratamatult veeökosüsteemideni.

Millised on meie võimalused keskkonda parandada? Kas keskkonnaseisundit parandavad majandustegevused on võimalikud? Kas rohemajandus või biomajandus võib olla võimalus loodusressursside tasakaalukaks kasutamiseks?

Pane end aegsasti kirja siin

22. aprillil 2021 toimub Maaema päev, mida tähistame üheskoos. Info peagi!

Aprillis ja mais toimuvad loengud ja võimalusel ettevõtete külastused bio- ja ringmajanduse teemadel. Täpsem info siinsamas veebruari 3ndal nädalal.

Sügis-suvel 2021 kutsume kõiki teotahtelisi ja ettevõtlikke naisi liituma edutiimidega ning kujundama oma ettevõtte toimimise kestlikuks. Julgustame naisi suuremat vastutust võtma ja oma juhivõimeid arendama. Innustame, julgustame ja juhendame edutiime sel teel kogenud mentorite abiga. Täpsem info edutiimidega liitumise kohta tuleb peagi! Mis on edutiim?

Loe lähemalt siit

 

Toimunud sündmused

11. veebruaril 2021 kõneles bioloogiaprofessor Aveliina Helm globaalmuutustest, keskkonnast ja inimesest.

Kliimamuutus ja looduskeskkonna hävimine mõjutavad meid kõiki. Kuidas me siia jõudnud oleme, kuhu on maailm liikumas ning millised on meie võimalused olukorda parandada või muutustega kohaneda? Tartu Ülikooli kaasprofessor Aveliina Helm kõneleb globaalsete muutuste mõjust Eesti elule, looduskeskkonnale ja inimestele. Liitu vebinariga ja arutle kaasa.

Vaata järgi https://bpw-estonia.ee/eena-esitleb-roheline-ja-hooliv-maailm-avaloeng-aveliina-helm/

 

TIIM

Programm

Erika Pihl – eestvedaja

Marika Utkin

Mari Koosokora

Irina Bahramova

Tiiu T. Reinbusch

Jelena Rumyantseva

Margery Peusa

Helen Orav

Eva Ladva

Kommunikatsioon

Eva Ladva- eestvedaja

Diana Jesin

Elina Konsa

Mare Timian

Siiri Puttonen

Sündmuste korraldamine

Virve Poom – eestvedaja

Mari Kooskora – Maaema päev 22.04 eestvedaja

Diana Jesin

Anne Lindma

Ljubov Fomina (Ida-Virumaa)

Marika Utkin

Irina Bahramova

Jelena Rumyantseva

Tiiu T. Reinbusch

Margery Peusa

Liina Helstein

Rahastus

Marii Väljataga- eestvedaja

Anu Viks

Riina Piigli

Siiri Puttonen

Algataja ja üleeuroopalise töörühma koordinaator

Siiri Puttonen  – EENA Tallinna klubi president

 

TOETA

Meie pangarekvisiidid on järgmised:
MITTETULUNDUSÜHING BPW ESTONIA
EE851010052032732009BIC/SWIFT: EEUHEE2X
SEB pank

Kui soovid teha rahalise annetuse, siis tea, et MTÜ BPW Estonia on kantud tulumaksudoodustusega vabaühenduste nimekirja ning meile tehtud annetustelt saad tulumaksu tagasi küsida.

 

KOOSTÖÖ ETTEVÕTETEGA

Kui oled ettevõtja ja soovid meile oma jätkusuutlikul maailmavaatel toimivat organisatsiooni tutvustada või muul moel koostööd teha või meid rahaliselt toetada, kirjuta palun info@bpw-estonia.ee