Uued algused uued suunad EENA

 

ETTEVÕTLUSKLUBI KORRALDAS 25. SEPTEMBRIL TÖÖTOA “UUED ALGUSED, UUED SUUNAD”


Laupäeval, 25. septembril kogunes Estonian Business School’i (EBS) 12 ettevõtlikku naist, et pühendada aega iseendale ja oma unistuste elluviimisele. Juhendajaks oli tunnustatud coach ja kovisiooni käsiraamatu autor Signe Vesso, keda abistasid mentoritena ettevõtlusklubi liikmed Külli Meister, Leela Lilleorg, Anne Ensling, Külliki Kesa, Mari Kooskora ja Inga Stelmak. Toimus projekti “Uued algused, uued suunad” esimene töötuba.

25. septembril tulid kokku rõõmsameelsed ja uudishimulikud huvilised väga erinevatelt elualadelt üle terve Eesti. Tööd tehti 3 – 5 liikmelistes gruppides, igal grupil oma mentor ettevõtlusklubi liikmete seast. Koolitusel osales aktiivselt ka EENA president Ester Eomois, kelle emotsioonid pärast töötuba olid kõrgel. “Osalesin ka ise ühe grupi liikmena ja väga inspireeriv päev oli,” tõdes Ester. Ta rõhutas, et soovib tunnustada Signe Vessot ja kogu korraldustiimi, kuna tegemist oli sisuka ja kvaliteetse õppeprotsessiga. 

Rahule jäid teisedki osalejad, kes kõik olid kaasa võtnud reaalse väljakutse või eesmärgi – kas siis tööalasest või isiklikust elust või hoopiski äriidee. “Aruteluprotsess pani mõtlema mitte ainult probleemi omanikku, aga ka teisi osalejaid. Grupi liikmed kiitsid metoodikat, mille kasutamisel jõudsid nad sügavama arusaamiseni oma väljakutse olemusest ja lahendamise võimalustest,” jagas muljeid ühe grupi mentor Leela Lilleorg. Ta lisas, et naistele jättis väga hea mulje just ajaliste eesmärkide püstitamine, sest nii pole iseenda ees enam taganemisvõimalust. 

Üks töötoas osaleja tunnistas, et tal polnud oma unistuse ja idee osas kindlust ning kartis töötuppa tulles, et see võib olla lausa jabur ja ta peaks siiski ise oma asjadega hakkama saama. Ent koolituspäeva lõpus tõdes naine järgmist: “Pärast coachingut olin energeetiliselt nii laetud! Julgustav ja turvaline keskkond ja inspireerivad inimesed – ebakindlus kadus kiiresti. Lisaks kujunes välja konkreetne tegevusplaan. Sain julgustust ja täna tegutsen enda isee suunas ning näen juba edusamme!”

Koolituspäeva lõpetas ühine õhtusöök, mille käigus said kohaletulnud vapratest naistest aga lausa sõbrannad.

Väikesed grupid kohtuvad vastavalt vajadusele ja töötoas kokkulepitule järgnevatel kuudel ning jagavad oma võite ja kaotusi eesmärkide saavutamise protsessis. Kokkuvõtted on plaanis teha järgmisel kevadel.

Ettevõtlusklubi ja partnerorganisatsioon Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) viivad soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2020-21 ellu projekti, mis julgustab naisi elus olulisi muutusi tegema, eesmärke seadma ja saavutama. Avakoolitusele järgneb individuaalne töö, samuti kohtumised väikestes gruppides koos mentoritega ning projekt lõpeb tulemuste esitlemisega järgmisel aastal.