Mis on edutiim?

Sina oled oma edu võti

Kas oled mõelnud oma ettevõtte loomisele või selle laiendamisele? Sul on kindel eesmärk, aga lükkad selle täitmist ikka edasi, sest igapäevased toimetused võtavad oma aja? Sina oled oma edu võti – astu esimene samm ja ühine edutiimiga! Osaledes tiimitöös saad julgustust, nõuandeid ja vettpidava ajakava oma eesmärgi saavutamiseks. Kõige tähtsam on sõnastada oma eesmärk ja seda aitab teha SMART metoodika kasutamine: eesmärk peab olema S (spetsiifiline), M (mõõdetav), A (ajaline), R (realistlik) ja T (tõene).

Ühtsuses peitub jõud

Edutiimide kontseptsiooni aluseks on rahvusvahelise naisteorganisatsiooni BPW International (Business Professional Women) töömeetod, mis põhineb üksteist toetavale tiimile ning kindlatele tegutsemisreeglitele ning mis aitab ellu viia täitmist ootavad eesmärgid.

Edutiimid koosnevad väikestest 3-5 liikmelistest rühmadest. Igal osalejal on oma eesmärk, mis ootab täitmist. Programmis „Naised ettevõtluses“ käivitame edutiimid, kus osalejate eesmärgid on seotud ettevõtte loomise või arenguga. Ühine eesmärkide saavutamiseks tehtav töö pakub tuge ja objektiivset tagasisidet. Kaaslaste kaasaelamine aitab hoida pilgu eesmärgil ja astuda süstemaatilisi samme selle elluviimiseks.

Loe edutiimide sisust lähemalt:

Naiskond paneb tegutsema

Naiskonnas tekkiv sünergia ja toetav suhtumine lisavad eneseusku ja sihikindlust. Koos võetud eesmärgid on palju kergemini saavutatavad. Tiimikaaslased avavad end üksteisele, usaldavad üksteist ja säilitavad samas konfidentsiaalsuse.

Kõik teed viivad sihile

Iga tee on õige, sest see on sinu tee. Kaaslased ainult toetavad ja annavad tagasisidet, sa ei peaks pelgama kriitikat, vaid sellest õppima. Edutiimis osalenud on väga positiivsetes värvides kirjeldanud, kuidas tänu toetavale grupile ja kindlale ajaraamile on nende eesmärgid teoks saanud. Tiim saab kokku iga 2-4 nädala tagant, esimesel/teisel kohtumisel kokku lepitud kuupäevadel 6-8 kuu jooksul.

Määra oma sammu pikkus

Igal kohtumisel püstitatakse ülesanne järgmiseks korraks ja räägitakse tiimikaaslastele tehtud tööst ja ette tulnud raskustest. Koos otsitakse lahendusi. Kohtumistel jaguneb aeg kõigi osaliste vahel võrdselt. Igale osalejale on 30 minutit. Kohtumise lõpus sõnastatakse uus vaheeesmärk järgmiseks kohtumiseks. 6-8 kuu pärast on sinu eesmärk saavutatud.

Tööriistad

Edutiimi töö korraldamise juhend Edutiimi kaaslaste toetus
Edutiimi koordinaatori tugi ja nõuanded Eelmistes Edutiimides osalenute edulood

EENA alustab Edutiimidega 2021 sügissuvel “Roheline ja hooliv maailm” liikumise raames.

Loe lähemalt siit