NAISED ETTEVÕTLUSES

Kingime Eesti Vabariigile 100. juubeliaastal 100 uut naisettevõtjat!

BPW Estonia koos partnerite Coca-Cola HBC Eesti AS ja Estonian Business School`iga viivad ühe aasta jooksul läbi naisettevõtjatele suunatud arenguprogrammi „Kõik on võimalik!“. Programmi eesmärk on suurendada naisettevõtjate osakaalu Eestis ning anda teadmisi, inspiratsiooni ja julgust 400 naisele, kellel on huvi alustada ettevõtlusega või arendada olemasolevat ettevõtet.

Programmi raames viime läbi inspiratsioonikoolitused (linkida koolituslehega) –  Tallinnas (kahel korral), Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Võrus. Inspiratsioonikoolitustel osalejad saavad järgmise etapina osa võtta Edutiimide koolitusest (linkida Edutiimi lehega). Koostöös Estonian Business School`iga on välja töötatud naisettevõtjatele suunatud internetipõhised koolitusmaterjalid ja oskustestid.

Naistele suunatud arenguprogrammi raames jagavad oma kogemusi äriidee leidmisest ja arendamisest, võrgustike loomisest ning innovatsioonist ettevõtluses edukad noored naisettevõtjad Kriss Eglite (New Vintage by Kriss), Kriss Soonik Käärmann (Kriss Soonik), Kadri Tuisk (Clanbeat), Kadri Tali (Põhjamaade Sümfooniaorkester), Mari-Liis Lind (TechSisters) ja Pille Lengi (Tilk kosmeetika).

TUTVU AJAKAVAGA JA REGISTREERU SIIN

Taustainfo

Kui palju on Eestis naisettevõtjaid? GEM (Global Entrepreneurship Monitor) uuringu andmetel on naiste ettevõtlusaktiivsus Eestis pidevas muutumises. 2017. aastal moodustas Eestis ettevõtlusega alustanud või ettevõtjana kuni kolm ja pool aastat tegutsenud naiste osakaal ligi 12%, lähiriikides – Lätis 9,6%, Soomes 5,6% ja Saksamaal 3,1%. Praxise 2015 aasta andmetel koostatud ülevaatest “Naisettevõtjate olukorrast Eestis” selgub, et Eestis tegutsevatest ettevõtjatest moodustasid naisettevõtjad 28% ja enamikul nendest (72%) on ettevõtted, kus omanik on ka ainus palgatöötaja. Naiste ärid on reeglina väiksemad ning madalama kasvutrendiga. Populaarsemad valdkonnad naiste ettevõtluses on tervise- ja sotsiaalteenuste ning hariduse valdkond, samuti hulgi- ja jaekaubandus; finants- ja raamatupidamisteenus. Uuringute põhjal on naisi vähem tehnoloogia- ja innovatsioonipõhises tegevusvaldkonnas.

Millised on naisettevõtlustrendid maailmas?

Naiste ettevõtlusaktiivsus kasvab kogu maailmas ning möödunud aastal alustas uuringu andmetel ettevõtlusega 163 miljonit naist ning 111 miljonit tegutses juba töötavas ettevõttes.

Huvitav on fakt, et globaalselt kasvab naiste ettevõtlusaktiivsus majanduslanguse ajal ja kahaneb majanduskasvu ajal. Samas on hästi seletatav üldise suundumusega, et globaalses vaates on naisettevõtlus enamasti vajadus- ja mitte võimaluspõhine.

Miks on naisettevõtjaid vähe? Naiste ja meeste ettevõtlusalast positsiooni uurides on jõutud järeldusele, et paljud probleemid ettevõtlusega alustamisel ja ettevõtte arendamisel on naistel ja meestel ühised, samas avalduvad paljud neist naiste puhul märksa teravamalt.

  • Äriidee ja kapital: julgus oma õige äriidee ära tunda ja teoks teha ning  ligipääsetavus finantsressurssidele.
  • Aeg, mis kulub ettevõtte arendamiseks: olukord, kus naistel lasub suurem hoolduskohustus perekonna ees (töö-ja pereelu ühildamine), jääb neil vähem aega ettevõtlusega tegelemiseks
  • Võrgustike loomine ja arendamine: meestel on traditsiooniliselt rohkem toetavaid võrgustikke ja ligipääs strateegilisele informatsioonile. Samas on naistel rohkem perekeskseid ja hoolitsemisega seotud võrgustikke, kuhu investeeritud aeg, raha ja jõupingutused ei anna tihti ettevõtluse seisukohast positiivset väljundit.

Inspiratsioonikoolitus „Kõik on võimalik“

Kas Sa oled mõlgutanud mõtteid ettevõtjaks hakkamisest?

Sul on kindel soov hakata ettevõtjaks, kuid pole siiski esimesi samme astunud?

Sul pole äriideed?

Sul on mitu äriideed, kuidas ära tunda see õige? 

Kuidas luua suhtevõrgustikke ja arendada ärikontakte? 

Kuidas ettevõtte ülesehitamisega praktikas algust teha? 

Kui mõni nendest küsimustest kõnetas sind, siis inspiratsioonikoolitus on just sinule!

Inspiratsioonikoolituse eesmärgid: 

1. Anda tuul tiibadesse uutele ja värsketele äriideedele ning julgustada naisi ettevõtlusega alustama.

2. Lihvida oskusi tõhusaks suhtlemiseks, kontaktide loomiseks ja oma idee arendamiseks. 

3. Teadvustada ja lahendada kitsaskohti, millega puutuvad naised kokku eesmärkide püstitamisel ning  oma äriidee arendamisel.

4. Saada ideid ja luua tegevuskava isikliku ettevõtte loomiseks. 

5. Laiendada kontaktvõrgustikku ärialaste eesmärkide saavutamiseks

Keda ootame osalema?

Ootame osalema noori tegusaid naisi, kes on oma ettevõtte loomisest unistanud, kuid ei ole seda veel teoks teinud. Ootame ka naisi, kes soovivad oma äri arendada/laiendada. Inspiratsioonikoolitus on neile, kes soovivad omavahel kogemusi jagada, innustust ammutada, üksteiselt õppida ja kohtuda uute,  põnevate ning toetavate inimestega.

Koolituse teemad

1.Kuidas häid äriideid leida? Kuidas tunda ära oma idee? Kuidas arendada loovust ja ettevõtlikkust? 

2. Kuidas luua kontakte ja arendada enesekindlust? 

3. Kuidas oma ideid leida? Kuidas ideega edasi liikuda? 

Koolitajad

Ester Eomois (BPW Estonia Ettevõtlusklubi president, EBSi õppejõud) ja 

Signe Ventsel ( BPW Estonia Tallinna klubi liige, Brandmoon OÜ)

Signe Ventsel

Lisaks osalevad koolitusel edukad naisettevõtjad. 

Koolituse osalustasu on 10 eurot kanna palun BPW Estonia arvele  EE301010220123418019

Registreeri koolitustele siit

27. oktoobril Jõhvis kell 11-15.00, koht täpsustamisel, registreerimine on alanud

17. novembril Tallinnas kell 11-15.00, koht täpsustamisel, registreerumine on alanud

Liitu alustavate naisettevõtjate edutiimiga!

Sina oled oma edu võti

Kas oled mõelnud oma ettevõtte loomisele või selle laiendamisele? Sul on kindel eesmärk, aga lükkad selle täitmist ikka  edasi?
Sina oled oma edu võti – astu esimene samm ja ühine Edutiimiga! Osaledes tiimitöös saad julgustust, nõuandeid ja ajalise raami oma eesmärgi saavutamiseks. Oluline on sõnastada oma eesmärk SMART meetodi abil.

Ühtsuses peitub jõud

Edutiimide kontseptsioon põhineb  USA-s välja töötatud ja BPW International poolt laialdaselt praktiseeritud meetodil, mille aluseks on tiimiliikmete toetus. Programmi „Naised ettevõtluses” raames käivitame 3-5 liikmest koosnevad Edutiimid,  kus osalejate eesmärgid on seotud ettevõtte loomise või arendamisega. Tiimiliikmete tugi aitab hoida pilgu eesmärgil  ja astuda süstemaatilisi  samme selle elluviimiseks.

Kui soovid astuda Edutiimi liikmeks, võta ühendust Edutiimide koordinaatoriga: Anu Viks anuviksbpw@gmail.com

Edutiim paneb tegutsema

Edutiimis tekkiv sünergia ja toetav suhtumine lisavad eneseusku ja sihikindlust. Koos võetud eesmärgid on palju kergemini saavutatavad. Tiimikaaslased avavad end üksteisele, usaldavad üksteist ja säilitavad samas konfidentsiaalsuse.

Kõik teed viivad sihile

Iga tee on õige, sest see on sinu tee. Kaaslased ainult toetavad ja annavad tagasisidet, sa ei peaks pelgama kriitikat, vaid sellest õppima. Edutiimis osalenud on väga positiivselt kirjeldanud, kuidas tänu toetavale grupile ja kindlale ajaraamile on nende eesmärgid teoks saanud. Tiim saab kokku iga 2-4 nädala tagant, esimesel/teisel kohtumisel kokku lepitud kuupäevadel 6-8 kuu jooksul.

Määra oma sammu pikkus

Igal kohtumisel püstitatakse ülesanne järgmiseks korraks ja räägitakse tiimikaaslastele tehtud tööst ja ette tulnud raskustest. Koos otsitakse lahendusi. Kohtumistel jaguneb aeg kõigi osaliste vahel võrdselt, igale osalejale 30 minutit. Kohtumise lõpus sõnastatakse uus vaheeesmärk järgmiseks kohtumiseks.

Tööriistad

Edutiimi töö korraldamise juhend
Edutiimi kaaslaste toetus
Edutiimi koordinaatori tugi ja nõuanded
Eelmistes Edutiimides osalenute edulood

Oled oodatud osalema Edutiimis! Võta ühendust ja registreeru siin

Anu Viks
Edutiimide koordinaator

Ettevõtlikud_naised_banner_890x220_5
Ettevõtlikud_naised_banner_890x220_6