Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (BPW Estonia) ja Coca-Cola Fond kutsusid 2021. aasta alguses ellu koostööprojekti, mille eesmärk on suurendada naisettevõtjate arvu, kes on Eestis rohelise äritegevuse eestvedajad ja elluviijad.

Projekti tulemusel loodi ka „Roheliselt on võimalik“ memorandum, mis on Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni ja mitmete asutuste ja organisatsioonide esindajate ühise mõttetöö tulemus. Rohelise ettevõtluse teema analüüsimisel ja ideede genereerimise disainispurdil 20.oktoobril 2021 osalesid EENA erinevate klubide ettevõtjatest liikmed ja mitmete EENA koostööpartnerite esindajad: Töötukassa, FutuHub, Tartu Ülikool, EBS, Tallinna Ettevõtluskeskus, SA Rohetiiger, EVEA, EAS, Junior Achievement, BPW Europe.

 Programmi eesmärk ja peamised üritused.

Programmi „Naised ettevõtluses – ROHELINE JA HOOLIV MAAILM“ 2021-2022 eesmärk on luua üle-eestiline enam kui 500 naisettevõtjaga võrgustik, mille liikmed on rohelise äritegevuse eestvedajad ja elluviijad oma kodukohas ning ühiskonnas laiemalt.

Programmi raames toimus 23. aprillil 2022 Laulasmaa mändide all LaSpa hotelli konverentsikeskuses rahvusvaheline ettevõtluskonverents „Roheliselt on võimalik”. Konverents tõi osalejateni valdkonnaspetsialistid Eestist ja mujalt.

Sündmuse osalejatega jagati kaasaegse ettevõtja rohejuhendit ja põnevaid kogemuslugusid erinevatest ettevõtlusteekondadest. Vähem tähtis ei olnud ka võimalus luua koosoldud päeva jooksul uusi kontakte ja kasvatada enda ümber roheliselt tegutsevate tulevikuettevõtjate võrgustikku. Konverentsil tutvustati „Roheliselt on võimalik“ memorandumit partneritele ja ettevõtjatele.

Helen Orav-Kotta, Erika Pihl ja Siiri Tiivits-Puttonen