BPW Euroopa võttis 23. märtsil vastu BPW Euroopa jätkusuutlikkuse töörühma koostatud roheresolutsiooni “Roheline ja jätkusuutlik maailm”.

Jätkusuutlikkuse töörühm moodustati EENA mitu aastat väldanud programmi “Naised ettevõtluses – roheline ja hooliv maailm” eeskujul.

Resolutsioon käsitleb, kuidas nii BPW-s kui ka eraelus jätkusuutlikult ja roheliselt tegutseda. Tutvu resolutsiooniga

Töörühma eestvedaja: Siiri Tiivits-Puttonen

Koostajad: Doris Brazda, Jo Kinsley, Sylvia Perry, Annamaria Nassisi, Eeva Peltonen, Kukka Lehmusvirta, Lahja Laitinene, Laura Parigi, Maria Angelica, Päivi Isotalo, Ros Horsley, Silvia Vigata

Toimetajad: Ros Horsley, Jo Kinsley

Tõlge eesti keelde: Jolan Henriette Koduvere

Kujundus: Merle Koop

EENA rohetiim