Eesti soolise palgalõhe näitaja on vaikselt kahanemas.

Eesti sooline palgalõhe, meie suurim rahvuskala, on hakanud kahanema – eelneva perioodi näitaja (2018. a andmed) 25,3% on praeguseks vähenenud 22,7%-ni.
Siiski on Eestis naiste ja meeste keskmise palgatulu vahe jätkuvalt Euroopa suurim. Väiksem palk tähendab naistele suuremat majanduslikku sõltuvust oma partnerist ja see saadab naisi terve elukaare vältel, mõjutades muuhulgas ka hüvitiste suurust ja pensione.
Palgalõhe peegeldab struktuurset ebavõrdsust Eesti naiste ja meeste vahel ning näitab, et vaatamata pealtnäha võrdsetele võimalustele on meeste ja naiste ligipääs ressurssidele erinev.