Vesi on elujõu allikas. EENA naised kutsuvad üles säästma puhast vett!

 

Vesi on elujõu allikas, on AS Narva Vesi moto. Ülemaailmse veepäeva puhul külastasid EENA Narva klubi naised oma linna ettevõtet AS Narva Vesi.

 

22. märtsil tähistatakse ÜRO algatusel maailma veepäeva, 2021.aasta teemaks on „Puhas vesi tervele maailmale“. Vesi on elu alus. Meie elu kvaliteet sõltub otseselt vee kvaliteedist. Hea vee kvaliteet annab tervise kogu meie looduskeskkonnale, tagades seeläbi kõikide inimeste heaolu. Paraku ei ole see aga igal pool võimalik.

Igal aastal sureb maailmas vee puudusest või rikutud veest tingitud haiguste tõttu pea 1,5 miljonit last. Vee puudusele lisaks kahjustab veevarusid ka inimtegevusest tingitud reostus. Viimase 50 aasta jooksul on inimtegevuse tõttu tekkinud reostusjuhtumid, mida pole varem kunagi ajaloos esinenud.

Ülemaailmse veepäevaga on Eestisse tulnud ka nn veekevad (autori väljamõeldud sõna). Narva kosed ärkasid lühikeseks ajaks ellu ja narvakad said vaadata oma linna koskede igakevadist võimsat vetemängu. On väga oluline, et eestimaalased ei peaks tundma muret ei veevarude kvaliteedi ega ka vee piisavuse üle. Kuid siiski arvatakse, et 30 aasta jooksul muutub ligipääs joogikõlblikule veele keerulisemaks, eelkõige inimestele, kelle jaoks veele ligipääs tänasel päeval on eriti lihtne. Vesi kuulub kõigile ja peab olema kõigile inimestele garanteeritud.

EENA naised on hoogsalt käima lükanud rahvusvahelise roheprojekti “Roheline ja hooliv maailm”, kus paljud meist on ka otseselt seotud selle projekti korraldamisega, sealhulgas ka Narva ettevõtlikud naised.

EENA Narva klubi president Ljubov Fomina ja klubi juhatuse liige Irina Bahramova käisid kohtumas AS-i Narva Vesi juhiga Renata Metsisega. Eenalannad tundsid huvi, kui hea ja puhas on vesi, mis jõuab narvakate kodudesse.

Seetõttu AS Narva Vesi juhiga kohtudes tundsime kohe esmalt huvi, kuidas nii suur ettevõte tagab puhta keskkonna ning joogivee kvaliteedi ja reovee puhastamise. Renata Metsis selgitas, et AS Narva Vesi juhindub rangelt Euroopa Liidu direktiividest ja Eestis kehtivatest seadustest. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist saadud rahalise toetusega rekonstrueeriti Narva veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi. Tänu sellele voolab Mustjõest narvakates kodudesse nüüd kristalselt puhas ja selge vesi.

Uurisime juhilt ka ettevõtte personalivaldkonna valikuid ja otsuseid. AS Narva Vesi kuuest osakonnast nelja juhatajad on naised. Renata kinnitab, et vaatamata keerulistele COVID-19-st põhjustatud aegadele on kollektiivis loodud suurepärane ja üksteist toetav õhkkond, valitsevad sõbralikud suhted ja hea koostöö.

Lõpetuseks kutsume meid kõiki säästma puhast vett! Võiksime kõik koostada vee tarbimise plaani, arvestades, et ööpäeva jooksul on näiteks kasutada 20 liitrit vett ja muidugi järgigem seda!

EENA Narva klubi tänab Renata Metsist külalislahke vastuvõtu eest.

 

Tekst: Irina Bahramova, toimetas Mare Timian, EENA Tallinna klubi kommunikatsioonijuht.

Fotod: (üleval esimene) AS Narva Vesi juht Renata Metsis (keskel) ning EENA Narva Klubi naised Irina Bahramova (vasakul) ja Ljubov Fomina (paremal)

(keskmine) AS Narva Vesi juht Renata Metsis (paremal) ja EENA Narva Klubi liige Irina Bahramova (vasakul)

(alumine) AS Narva Vesi ettevõtte hooned ja puhastusseadmed

27.03.2021 Narva

Sel aastal tuli sügis teisiti ehk EENA naised Narvas

 

Ootamatule ja keerulisele koroona-aastale vaatamata on EENA ettevõtlik ja särtsakas. Oleme kiiresti kohanenud ja tegutseme edasi muuhulgas ka virtuaalsetes keskkondades ja platvormidel.

 

Narva klubi võõrustas EENA volikogu.

Saabunud sügis andis õnneks ka võimaluse taas kohtuda silmast-silma. EENA Narva klubi võõrustas aastasündmust, EENA volikogu, Narvas 3.-4. oktoobril. Narva Eesti Keele Maja võttis meid lahkesti vastu ja pakkus kena võimaluse EENA volikogu läbiviimiseks. Kohal oli ligi 35 naist üle Eesti ja kes soovis, osales volikogul ka üle veebi.

 

Narva Vanalinna Riigikool ja kohtumine Enöke Sogenbitsiga.

Volikogule eelneval õhtul kogunesid EENA naised Narva Vanalinna Riigikoolis, kus meie võõrustajaks oli  koolidirektor Tatjana Stepanova. Tutvusime koolieluga ja kõik kokkutulnud said muuhulgas osa ka nais-energilisest tutvumisringist. Õhtu naelaks kujunes põnev kohtusime Emöke Sogenbitsiga, kes on EENA Aasta Naine 2019 ning Hanza Mechanics Tartu ja Narva tehaste pikaaegne juht. (vasakul teisel pildil 2 juhti: Ester Eomois, EENA president vasakul ja paremal Emöke Sogenbits, EENA Aasta Naine 2019).

 

Volikogu, töötoad ja EENA 30. juubeli ideed.

Volikogul tegi EENA president Ester Eomois ülevaate eelmisel aastal tehtust, projektidest, kohtumistest ja tegevustest. EENA Tallinna klubi värske president Siiri Tiivits-Puttonen rääkis EENA kommunikatsioonitiimi tublist tööst ja uutest plaanidest, sh ka rahvusvahelisest tegevustest ja uutest põnevatest algatustest. EENA rahajuht Maie Mängel võttis kokku läinud aasta rahanumbrid ja tutvustas 2021. aasta eelarvet.

 

Ühiselt otsustasime 2021. aasta peateemaks võtta “Tunneme üksteist!”, mis tähendab juba alustatud liikmeid tutvustavate ürituste jätkamist ja uute põnevate formaatide loomist, sealhulgas ka üle veebi üritused ja seminarid.

 

Volikogu teise poole sisustasid viis töötuba, kuhu oli kaasatud viimne kui üks osaleja, et ikka kõik saaksid kaasa mõelda ja teistega ideid jagada. Töötubades arutasime EENA erinevate põlvkondade vahelise suhtluse tugevdamise võimalusi, projekte ja algatusi EENA näo kujundamiseks ja nähtavuse suurendamiseks, EENA omatulu teenimise võimalusi ja ideid. Tegime ka EENA-t eesootava 30. juubeliaasta ürituste ja tegevuste esimesed lennukad visandid. Oli vahvaid ja uusi ideid, aga neist pikemalt juba järgmistest kirjatükkides.

 

Arhitektuur, kultuur, ajalugu ja stiilsed kübarad. 

Volikogule järgnes tutvumisüritus Narva klubi naistega, mis pidi toimuma juba kevadel, aga koroona tõttu lükkus nüüd sügisesse. Ja sobis siia suurepäraselt!

 

Algatuseks külastasime arhitekt Peeter Tambu juhatusel Sisekaitseakadeemia tuliuut Narva kolledžit. Peeter puistas majast huvitavaid fakte nagu varrukast: hoone suurus 9000 ruutmeetrit ja sellel on hulk erinevaid funktsioone. Maja ehitati Soome normide alusel, sest Eesti normide järgi sellist hoonet poleks saanud ehitada. Hoone on tehtud tulekindlatest puitpaneelidest, mis on toodetud Põlvas. Hoone asetseb paepangal, 9 meetri sügavusel maa sees, ka osaliselt vees ning ehitamisel on kasutatud sadamaehituse põhimõtteid. Haljastus on põhimõtteliselt hooldusvaba, kukeharja matid heintaimedega on toodetud Hollandis. Põnev!

 

Tuntud narvalanna Katrin Raik, kes on kahekordne Narva Aasta Naine, ja oli meie seekordne giid, näitas Kreenholmi vaatamisväärsusi ja tutvustas selle värvikat ajalugu. Katrin viitas, et Narva linn kuulus kuni 2017. aastani kahte kubermangu, Peterburi kubermang ja Eesti kubermang ning Kreenholmi linnaosa koos manufaktuuriga asus viimases. Kreenholmi Manufaktuur planeeriti ja loodi tervikliku linnakuna, 1857.a pandi nurgakivi esimesele tootmiskorpusele Kreenholmi saarel. Kreenholmi manufaktuur oli tolle aja kõige kaasaegsem tööstusettevõte Venemaa keisririigis ning suurim tekstiilivabrik kogu Euroopas. Katrin Raik soovitas lugeda ka Eduard Vilde raamatut “Raudsed käed”, kus samuti juttu Kreenholmist.

 

Järgnes Narva klubi naiste meeleolukas vastuvõtt Narva Õigeusu Gümnaasiumis, imekaunite kübarate moeshow ning esitlus “elav raamatukogu”, mis võimaldas loovas formaadis tutvuda nelja vägeva narvalanna edu- ja elulugudega. Oli hästi sümpaatne, et üritusele olid kutsutud ka Narva Aasta Naise tiitli saanud naised, keda on valitud siiani 8 korda. Saladuseloor heideti lõpuks ka faktilt, et EENA Narva klubi on tegelikult üks esimesi klubisid EENA ajaloos ning on tohutult hea meel, et vahepealsed vaikuseaastad on nüüd minevik ja Narva särtsakad naised on taas EENA ridades.

 

EENA sügisene volikogu on tehtud! Täname südamest EENA Narva klubi vahvaid naisi ja Virve Poomi Tallinna klubist imelise programmi, ägedate ürituste korraldamise ja väga mõnusa vastuvõtu eest ka kõiki teisi, kes EENA hooaja avaüritusele kaasa aitasid. Meil oli Narvas väga tore!

 

Artikli kirjutasid ühiselt Irina Bahramova – Narva klubi kommunikatsioonijuht ja Mare Timian – Tallinna klubi kommunikatsioonijuht

Fotod tegi ja töötles Mare Timian