Sulge menüü

Sul on äriidee või ettevõte, kuid puudub raha?

18. mail 2020 toimus veebiseminar “Sul on äriidee või ettevõte, kuid puudub raha?”.  Veebiseminaril räägiti, mida teha, kui olemas on äriidee või ettevõte, kuid puudub raha. Jagati praktilisi soovitusi rahastusallikate leidmiseks nii äriidee kui ka tegutseva ettevõtte tegevuse rahastamiseks

Kogemusi jagasid:
Sirle Truuts on ettevõtluskoolitaja ja mentor, kes on 10 aastat kirjutanud rahastustoetusteks äriplaane ja töötanud ettevõtete panganduses, millest kuus aastat väikeste ja keskmiste ettevõtete osakonna juhina. Oma kogemuse käigus on ta nii kaitsenud äriplaane krediidikomitees kui ka osalenud rahastusotsuste tegemisel krediidikomitee liikmena. “Minu poolt kirjutatud äriplaani tulemuslikkus on olnud siiani 100%, sest kirjutan äriplaane rahastaja ja investori huvidest lähtuvalt,” sõnab ta. Lisaks on Sirle raamatu “Ettevõtjaks palgatöö kõrvalt” autor. Igapäevaselt arendab ta alustavatele ettevõtjatele suunatud ettevõtlusportaali www.hakkanettevotjaks.ee
Jelena Žovnikoval on 20 aastat praktilist finants- ja ärinõustamise ning firmajuhtimise kogemust. Suurema osa sellest oli ta Grant Thornton Baltic grupi partner ja finants-/ärinõustamisprojektide juht. Grant Thornton Baltic on auditeerimise, raamatupidamise ja nõustamise valdkonna üks suuremaid tegijaid meie regioonis. Viimaste aastate jooksul on Jelena nõustanud enamasti alustavaid ettevõtteid ja idufirmasid. Jelena on ühisrahastusplatvormi (Fundwise ja Hooandja) tuumikmeeskondade liige. Ta koolitab ja mentordab ettevõtjaid MTÜ Loov Eesti, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja, StartupEstonia, Prototron fondi, Startup Wise Guys kiirendi, Imaguru inkubaatori jt projektides nii Eestis kui ka välismaal. Rohkem infot: https://www.linkedin.com/in/yelena-zhovnikova/


Veebiseminaris räägitud
olulised punktid:

1. Sageli nimetatakse raha puudust peamiseks takistuseks ettevõtlusega alustamisel või ettevõtte kasvatamisel, kuid tegelikult ei pruugi ärimudel olla piisavalt tugev. See tähendab seda, et ettevõte ei suuda jõuda maksvate klientideni.

2. Ettevõtlusega alustamine ja algkapitali suurust saab võrrelda reisimisega. Väikese eelarvega või isegi tasuta saab ka reisida, kuid 
võib võtta kauem aega nii reisi ettevalmistamisel kui reisimisel.  Suurema eelarvega on võimalik sihtkohani jõuda kiiremini. Sama on ettevõtluses. Kui algkapitali ei ole piisavalt, siis tasub ikkagi alustada, kuid lihtsalt soovitud tulemusteni jõudmine võib võtta rohkem aega.
3. Toetustega ettevõtlusega alustamiseks on vaid mõned võimalused. Nt Eesti Töötukassa (ettevõtlusega alustamise toetus), Riigi Tugiteenuste Keskus (starditoetus kuni 31.12.2020), EAS (innovatsiooniosak ja arendusosak) ja PRIA toetused.  Aegajalt tulevad eriala organisatsioonid  või ministeeriumid välja mõne toetusega (nt sügis 2020 oli õppematerjalide digitaliseerimise toetus), seega tasub end kursis hoida oma tegevusvadlkonnas.
4. Pangalaenude taotlemisel tasub võtta pakkumine kõigist pankadest või liisingutest. Kui on tugev ettevõte, kellele soovivad kõik laenu anda, on võimalik ka tingimusi paremaks kaubelda. Peamised pangatooted alustavatele ettevõtjatele on stardilaen ja liising, mida saab käenduse tagatisel. Isikliku koduga ei tasu ärilaene tagada.

5. Edukas äriplaan ei kirjelda üksnes seda, mida ettevõte teeb, vaid seda, kuidas ta seda teeb. Ehk äriplaan annab selge ülevaate, kust tuleb raha, kuhu läheb ja palju ettevõttesse jääb.

 

Investoritega suhtlemisel peab arvestama, et te pole ainuke rahaküsija. Konkurents on väga tihe! Investori tähelepanu haaramiseks peate tegema väga selge ja konkreetse lühitutvustuse oma väärtuspakkumisest, konkurentsieelistest, sihtklientidest/-turgudest, juba saavutatud ja planeeritavatest verstapostidest, vajalikust rahasummast, rahakasutuse eesmärkidest ning lubadustest investorile. Teie peamine eesmärk seisneb selles, et investor valiks teie taotluse välja ja kutsuks teid jätkukohtumisele.
1. Enne taotluse saatmist tehke oma kodutöö ära ja uurige, mis on selle investori/fondi/kiirendi/inkubaatori jms fookusalad ning kas need alad haakuvad teie valdkonna, idee ja arenguetapiga. Kui soovite kandideerida mingile toetusele või (kiirendi)programmile, veenduge ka selles, et te vastate toetuse/programmi tingimustele.
2. Raha kaasamise protsess ei piirdu ainult taotluste ja äriplaanide kirjutamisega. See on ka oma idee turundamine ja promomine ning toote ja teenuse valideerimine. Hea brändinähtavus, eelkokkulepped potentsiaalsete klientidega ja suur fännide kogukond annavad rohkem šansse raha saamiseks.
3. Ärimudelite ja rahastusliikide valik sõltub ka tegevusvaldkonnast. Nt tootmismahukad ettevõtted vajavad palju rohkem algkapiltali kui teenusepõhised ärid.
4. Teie prognoosid ja lubadused peavad olema realistlikud. Kui te ei täida oma lubadusi või kulutate toetusraha ebasihipäraselt, võib rahastaja raha tagasi küsida.

Info toimunud seminaride kohta asub siin:  https://bpw-estonia.ee/webinaride-sari-naised-saame-koos-kriisist-üle/