Sulge menüü

Vesi on elujõu allikas. EENA naised kutsuvad üles säästma puhast vett!

 

Vesi on elujõu allikas, on AS Narva Vesi moto. Ülemaailmse veepäeva puhul külastasid EENA Narva klubi naised oma linna ettevõtet AS Narva Vesi.

 

22. märtsil tähistatakse ÜRO algatusel maailma veepäeva, 2021.aasta teemaks on „Puhas vesi tervele maailmale“. Vesi on elu alus. Meie elu kvaliteet sõltub otseselt vee kvaliteedist. Hea vee kvaliteet annab tervise kogu meie looduskeskkonnale, tagades seeläbi kõikide inimeste heaolu. Paraku ei ole see aga igal pool võimalik.

Igal aastal sureb maailmas vee puudusest või rikutud veest tingitud haiguste tõttu pea 1,5 miljonit last. Vee puudusele lisaks kahjustab veevarusid ka inimtegevusest tingitud reostus. Viimase 50 aasta jooksul on inimtegevuse tõttu tekkinud reostusjuhtumid, mida pole varem kunagi ajaloos esinenud.

Ülemaailmse veepäevaga on Eestisse tulnud ka nn veekevad (autori väljamõeldud sõna). Narva kosed ärkasid lühikeseks ajaks ellu ja narvakad said vaadata oma linna koskede igakevadist võimsat vetemängu. On väga oluline, et eestimaalased ei peaks tundma muret ei veevarude kvaliteedi ega ka vee piisavuse üle. Kuid siiski arvatakse, et 30 aasta jooksul muutub ligipääs joogikõlblikule veele keerulisemaks, eelkõige inimestele, kelle jaoks veele ligipääs tänasel päeval on eriti lihtne. Vesi kuulub kõigile ja peab olema kõigile inimestele garanteeritud.

EENA naised on hoogsalt käima lükanud rahvusvahelise roheprojekti “Roheline ja hooliv maailm”, kus paljud meist on ka otseselt seotud selle projekti korraldamisega, sealhulgas ka Narva ettevõtlikud naised.

EENA Narva klubi president Ljubov Fomina ja klubi juhatuse liige Irina Bahramova käisid kohtumas AS-i Narva Vesi juhiga Renata Metsisega. Eenalannad tundsid huvi, kui hea ja puhas on vesi, mis jõuab narvakate kodudesse.

Seetõttu AS Narva Vesi juhiga kohtudes tundsime kohe esmalt huvi, kuidas nii suur ettevõte tagab puhta keskkonna ning joogivee kvaliteedi ja reovee puhastamise. Renata Metsis selgitas, et AS Narva Vesi juhindub rangelt Euroopa Liidu direktiividest ja Eestis kehtivatest seadustest. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist saadud rahalise toetusega rekonstrueeriti Narva veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi. Tänu sellele voolab Mustjõest narvakates kodudesse nüüd kristalselt puhas ja selge vesi.

Uurisime juhilt ka ettevõtte personalivaldkonna valikuid ja otsuseid. AS Narva Vesi kuuest osakonnast nelja juhatajad on naised. Renata kinnitab, et vaatamata keerulistele COVID-19-st põhjustatud aegadele on kollektiivis loodud suurepärane ja üksteist toetav õhkkond, valitsevad sõbralikud suhted ja hea koostöö.

Lõpetuseks kutsume meid kõiki säästma puhast vett! Võiksime kõik koostada vee tarbimise plaani, arvestades, et ööpäeva jooksul on näiteks kasutada 20 liitrit vett ja muidugi järgigem seda!

EENA Narva klubi tänab Renata Metsist külalislahke vastuvõtu eest.

 

Tekst: Irina Bahramova, toimetas Mare Timian, EENA Tallinna klubi kommunikatsioonijuht.

Fotod: (üleval esimene) AS Narva Vesi juht Renata Metsis (keskel) ning EENA Narva Klubi naised Irina Bahramova (vasakul) ja Ljubov Fomina (paremal)

(keskmine) AS Narva Vesi juht Renata Metsis (paremal) ja EENA Narva Klubi liige Irina Bahramova (vasakul)

(alumine) AS Narva Vesi ettevõtte hooned ja puhastusseadmed

27.03.2021 Narva