Äriklubi tutvustusüritus ettevõtluspäeval

Tallinna ettevõtluspäeval, 8. oktoobril toimus Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni uue klubi tutvustusüritus. Uus klubi hakkab kandma Äriklubi nime.

Äriklubi loomise eesmärk on luua naisettevõtjate võrgustik, kus iga liikmel on väga selge huvi kasvatada oma ettevõtet ning koostöös jõuda mõjukamate tulemusteni. Lisaks rääkida kaasa ettevõtlusteemadel, olla arvamusliidri rollis ja toetada teisi naisi ettevõtluses julgemaid samme astuma. Äriklubisse võetakse vastu liikmed, kes on ise ettevõtjad, omavad osalust ettevõttes ja on igapäevaselt aktiivselt ettevõtlusmaastikul toimetamas.

Äriklubi kandidaatliikmed on Signe Ventsel (Brandmoon OÜ), Sirle Truuts (Enesearengu Koolitused OÜ), Reet Villig (Willig OÜ), Egle Raadik-Gonchev (Scandinavian OÜ), Evelin Ilves (Evelini Eluköök OÜ), Liina Rukki (Differize OÜ), Kristel Lankots (Chocokoo OÜ), Kaileen Mägi (Froid OÜ), Kadri Tuisk (Clanbeat Education OÜ), Chanet Siret Simonen (Chanet Marketing OÜ), Kirti Asperk (Be More Supüerfoods OÜ), Liisi Tarvo (Vrapikohvik OÜ).

Äriklubi võetakse 2. novembri volikogul kandidaatliikmeks ning seejärel aastakoosolekul ametlikult organisatsiooni liikmeks. Äriklubi toimimise aluseks on organisatsiooni põhieesmärgid ja head tavad.

Ettevõtluspäeval esitletud Äriklubi kogemuslugude paneelis “Nemad julgesid ja tegid ära” jagasid 10 ägedat naist kogemusi ettevõtte kasvatamise teemal: kuidas nad on seda teinud ja millised olulised detailid on ettevõtte kasvu toetanud. See, kuhu iga naine on praeguseks oma ettevõttega jõudnud, sai alguse viie aasta tagusest julgest unistamisest.

Kogemuslugude paneelis said vastuse küsimused:

  • Kuidas alustada ettevõtlusega 60- ja kuidas 19-aastaselt?
  • MIKS ma üldse soovin kasvada? Mida soovin saavutada isikuna? Kasvu eelduseks on tegutsemine – see on hetk, kui saan aru, et olen ettevõtja 24/7.
  • Kui on tekkinud arusaam, et meeskonda on vaja kasvatada, on esmane asi võtta vastu kindel otsus, et laienen. Millised on sellisel juhul väljakutsed? Kus tulevad esimesed “kodarad”, kui ettevõtja on otsustanud meeskonda laiendama hakata? Millised on psühholoogilised barjäärid/uskumused, mis ei lase meeskonda kasvatada ja seeläbi ettevõtet arendada?
  • Millised on 5 peamist tegevust selleks, et äri kasvaks? Kuidas kasvatada äri rohkem kui 50% aastas?
  • Kuidas ja miks konkurendiga koostööd teha? Mida selleks tehakse (reaalsed näited)?

Olulise punktina toodi välja, et vajalik on luua endale süsteem, mida saab igapäevaselt jälgida. Kõige olulisem on mõista ja keskenduda sellele, mis on sinu valdkonnas edu eeldused. Näiteks üheks mudeliks on 60-30-10, mille järgi 60% ajast peab minema müügile ja turundusele, 30% ajast tootearendusele ja 10% ajast administreerimisele ja juhtimisele. Siin on kitsaskohaks see, kui ettevõtja ise on ka teenuse osutaja. Sellisel juhul tuleb appi võtta:

a) automatiseerimine, nt digitaalne turundus;

b) allhange (tootearenduses mingid etapid või nt virtuaalassistent). Aja puudus ei ole vabandus, turunduse ja müügiga mittetegelemiseks.

Lisaks olid kõik äriklubi naised ühel meelel, et ettevõtlus peab olema lõbus ja mänguline ning vajalik on omale to-do listi kõrvale koostada ka power list’i tegevused. Need tegevused, mis nii-öelda buustivad sind ülesse, teevad restardi, et jälle järgmisele trepiastmele ettevõtluses edasi liikuda.

Äriklubi kogemuste jagamist saad järele vaadata “Naised ettevõtluses” Facebooki fännilehelt.

 

Koostas:

Signe Ventsel

Äriklubi president