EENA NOORED

EENA noored ettevõtlikud naised on säravad ja inspireerivad kuni 35-aastased #esireanaised. EENA noorte naiste ühendus:

  • valib aasta noore naisettevõtja igal aastal;
  • korraldab põnevaid ja inspireerivaid kohtumisi ettevõtlike ja edukate noorte naistega;
  • korraldab EENA-s temaatilisi projekte, koolitusi ja kampaaniaid (nt võrdse palga päev);
  • hoolitseb EENA järelkasvu eest, osaledes aktiivselt üritustel ja leides ja soovitades liituma EENA-ga uusi liikmeid.

 

Ühiskonnas laiemalt on EENA noorte ettevõtlike naiste eesmärk julgustada, inspireerida ja innustada noori naisi olema ettevõtlikud, enesekindlad, väärtustama ennast ja viima julgelt ellu oma eesmärke.

Noortejuht

Liikmed