23. märtsil toimus Roomas BPW Euroopa presidentide kohtumine ja 11. noorte sümpoosium.

23. märtsil 2024 Roomas toimunud BPW Euroopa presidentide koosolekul ja noorte sümpoosiumil tehti kokkuvõtteid eelmisest perioodist ja plaane 2024. aastaks. Koosolekul osalesid BPW Euroopa klubide presidendid 23 riigist, jagati kogemusi ning tehti ülevaade BPW Euroopa esindajate tegevustest. Töörühmade juhid andsid ülevaate oma tegemistest.

Kohtumisele eelneval päeval oli kõikidel huvilistel võimalik tutvuda BPW Itaalia ettevõtlike naiste ja nende ettevõtetega. Lisaks külastasime Itaalia senatit, kus BPW esindajad ja Itaalia senaator vestlesid naistega seotud teemadel Itaalia näitel.

Traditsiooniliselt jagas iga riigi president presidentide kohtumisel oma riigi parimaid praktikaid ja saavutusi. EENA juhatus valis parimaks praktikaks programmi “Naised toetavad naisi – Eesti ja Ukraina”, mis vääris Euroopa presidentide arvates teist kohta. Esikoha pälvis Soome ja noorte parim praktika pärines Rootsist. On suur rõõm tõdeda, et Põhjamaad nii tugevalt esindatud olid.

Meie eesmärk oli programmi raames toetada ukraina põgenikest naisi Eesti piirkondlikes kogukondades naiste ettevõtlikkuse arendamisel ja enesearengus.

Programmi raames toimusid piirkondlikud ukraina ja eesti naiste arenguringid läbi 2023. aasta – moodustasime 22 arenguringi Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Narvas, kus osales ca 200 Eesti ja Ukraina naist. Metoodikaks kasutasime Signe Vesso coaching kaarte. Suvel toimus Vabaõhumuuseumis piknik koos eesti-ukraina naiste ühislaulmisega, kus osales ligi 100 naist. Ettevõtlikkuse arendamiseks korraldasime vaimse tervise teemalisi veebinare, kus osales kokku ca 150 naist ja lisaks ettevõtluse veebinare, mida viis läbi Jelena Žovnikova, ettevõtja, mentor, arenguringi juht. Ettevõtluse veebinarides osales kokku 85 naist.

Lisaks andsid oma tegevustest ülevaate BPW töörühmade juhid. Green and Suistainable töörühma tööst andis ülevaate töörühma eestvedaja Siiri Tiivits-Puttonen. Töörühma kuuluvad lisaks BPW Suurbritannia, Soome, Austria, Hispaania, Itaalia, Türgi ja Florida esindajad.

Töörühma suurim saavutus on BPW-ülese roheresolutsiooni koostamine. Resolutsioon käsitleb, kuidas BPW-s jätkusuutlikult ja roheliselt tegutseda ning hõlmab järgmisi teemasid:

– piirkondlike BPW klubide ja nende liikmete roheline ja jätkusuutlik mõtteviis;

– kuidas BPW-s sündmusi korraldada;

– millised on rohekontori suunised;

– reisimise viisid.

Resolutsioon näeb ette, et iga piirkond ja BPW klubi kehtestab endale suunised ja tegevuskava, kuidas järgmiste põlvkondade heaks loodust ja maailma päästa, mis sisaldavad järgmisi punkte:

– vastutav isik, kes on igal aastal juhatuses, osaleb igakuistel jätkusuutlikkuse töögrupi koosolekutel ja on organisatsiooni rohesaadik;

– organisatsioon aitab igal aastal teadlikkuse suurendamiseks korraldada vähemalt ühte suuremat jätkusuutlikkuse sündmust;

– organisatsioon kommunikeerib töörühma tegevused nii tegev- kui ka uutele liikmetele.

On suur rõõm teatada, et BPW Euroopa presidendid võtsid roheresolutsiooni vastu. See tähendab, et töörühma koostatud ja välja pakutud ettepanekuid hakatakse Euroopa-siseselt rakendama. Maailmatasemel hääletatakse roheresolutsiooni vastuvõtmist BPW maailmakongressil 17.–21. novembril St. Kitss´il. Tutvu resolutsiooniga

Presidentide kohtumisel valiti BPW Euroopale ka uus juhatus. Esimest korda BPW ajaloos valiti 2021. a BPW Euroopa koordinaator Eestist, Anu Viks Tallinna klubist. On suur rõõm ja au, et Anu valiti uuesti järgnevaks kolmeks aastaks BPW koordinaatoriks. Siirad õnnesoovid meie kõigi poolt! Aplaus oli lõputu!

11. noorte sümpoosiumi keskmeks oli koostöös parema tuleviku loomine. Sümpoosiumi raames toimus paneelarutelu teemal “Naiste olukord Euroopas”, kus naiste ja meeste võrdsusest ning naiste olukorrast rääkisid oma riigi näitel Itaalia, Malta, Prantsusmaa, Saksamaa ja Eesti noored naised. Kõige suuremaks probleemiks on palgalõhe. Välja toodi ka asjaolu, et isegi, kui naised rohkem pingutavad ja ennast rohkem harivad, siis hoolimata selleks valitakse kõrgematele ametikohtadele siiski mehed, sest jätkuvalt usutakse, et mehed on pädevamad juhid. Seega on ka teistes riikides soorollidesse traditsiooniline suhtumine – on meeste- ja naistetööd ja naiste ülesanne on kodu korras hoida ning lapsi kasvatada. Soorollid ja stereotüübid kinnistuvad juba lapsepõlvest, seega on muutuseks vajalik, et vanemad lapsi avatult kasvataksid. Kuigi murekohad on sarnased, siis usume, et koostöös on muutused võimalikud!

Lisaks paneelile toimus maailmakohvik, kus arutleti noorte jaoks oluliste teemad üle ja valiti tulevikuks tegevussuunad, mida BPW toel parandada ja millele tähelepanu pöörata – vaimne tervis, jätkusuutlikus, mentorlus, interaktiivsus, tehisintellekti ebaselged mõjud inimkonnale, majanduse ja geopoliitika ebastabiilsus, võrdsus.

Eestit esindas paneelis ja korraldustiimi töössse panustas EENA kommunikatsioonijuht Jolan Henriette Koduvere.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist oli väga sisukate ja inspireerivate päevadega. Tegutsemiseks on võimalusi ja uusi ideid küllaga. Nüüd tuleb need vaid teoks teha! On suur rõõm näha, et meie pingutused ja tegevused on teistele silma jäänud – oleme õigel kursil!

Järgmine BPW Euroopa presidentide kohtumine ja 12. noorte sümpoosium toimub 23.–25. mail 2025 – pange kalendrisse kirja ja esindame seal EENA-t sama edukalt ja mõnusas koosseisus kui Roomas!

Tekst: Jolan Henriette Koduvere, EENA kommunikatsioonijuht

Fotod: Sheerah Kim, erakogu

EENA esindus Roomas

BPW Euroopa parimad praktikad

Töörühmade juhtide tänamine

Noorte sümpoosiumi korraldustiimi tänamine