Sulge menüü

Narva klubi

Narvas ja Narva lähedal elavad ja töötavad naised on tulnud kokku, et  asutada EENA Narva klubi. Meie eesmärk on panustada Ida-Virumaa naiste koostöösse ja ettevõtlusessse ning võtta osa üle-Eestilise naiste võrgustiku tegemistest.

Äriklubi

Äriklubi loomise eesmärk on luua naisettevõtjate võrgustik, kus igal liikmel on väga selge huvi kasvatada oma ettevõtet ning koostöös jõuda mõjukamate tulemusteni. Lisaks rääkida kaasa ettevõtlusteemadel, olla arvamusliidri rollis ja toetada teisi naisi ettevõtluses julgemaid samme astuma. Äriklubisse võetakse vastu liikmed, kes on ise ettevõtjad, omavad osalust ettevõttes ja on igapäevaselt aktiivselt ettevõtlusmaastikul toimetamas. Äriklubi toimimise aluseks on organisatsiooni põhieesmärgid ja head tavad.

Võru

Võru klubi on loodud selleks, et ühendada Kagu-Eestis tegutsevaid aktiivseid naisi. Meie armsasse kollektiivi on alati oodatud ka uued liitujad, kes soovivad koos ühiskonda ja naiste võimestamisse panustada. Saame kokku vähemalt korra kuus: kohtume kohalike inspireerivate ettevõtjatega või proovime koos uusi elamusi. Lisaks osaleme EENA suursündmustel Eestis ja BPW konverentsidel Euroopas.

Pärnu

2016. aastal loodud BPW Pärnu klubi koondab ettevõtlike naisi, kel on soov end pidevalt arendada ja kes peavad tähtsaks suhteid teiste ettevõtlike naistega mujal Eestis ja piiri taga. Meie naisi ühendab ka sotsiaalne vastutustunne ja valmisolek vabatahtlikult panustada. BPW Pärnu liikmed seisavad koos iseenda ja teiste naiste majandusliku iseseisvuse eest, inspireerivad naisi tegutsema ja ennast arendama. Pärnu klubi on pannud oma naiskonna proovile nii kohalikel rahvaspordiüritustel, ettevõtlusnädalal kui ka tänavatoidufestivalidel. Iga liige on saanud võimaluse korraldada omanäoline üritus andmaks teistele inspiratsiooni enesearenguks. Ühiselt võtame ette arendavat kirjandustki.

Ettevõtlusklubi

ALATI ESIMESES REAS

 

(kirjutanud Lee Murrand)

Ettevõtlusklubi loodi aastal 2011, et koondada ettevõtlusega tegelevad või ettevõtlusest huvituvad naised ühise katuse alla.

Klubi eesmärk on edendada Eesti naisettevõtlust ja aidata kaasa naisi toetava majanduskeskkonna loomisele ja säilitamisele. Meie olulisemad tege¬vussuunad on naiste mõjuvõimu suurendamine ühiskonnas, riigi mõjutamine oluliste otsuste tegemisel ja osalemine ettevõtluskliima kujundamisel. Põhitegevused on seotud naiste julgustamisega ettevõtlusega tegelemisel, enesearendamise ja täiendamisega ning liikmete partnerlussuhete arendamisega.

Igakuistel kokkusaamistel on lisaks tavapärasele klubilisele tegevusele ka kindel teema või küla¬line. Korraldame konverentse ja seminare ning osaleme ühiskonda paremaks tegevatel ettevõtmistel. Oleme öelnud sõna sekka nii triibuliste nimekirjade loomisel kui ka memorandumi allakirjutamisel konverentsil „Eesti kasutamata võimalus”, samuti oleme partnerid Eestimaa Naiste Kongressi läbiviimisel. Suurimate projektide hulka kuuluvad „Naised võtmepositsioonidele”, „Naine, väärtusta ennast”, „Töö-, pere- ja eraelu ühildamine” ja „Naise vaimne tervis”.

Aastast aastasse on populaarsust võitnud arendavad ja meeleolukad väljasõidud nii Eestis kui ka välismaal. Oleme vahetanud kogemusi Eesti, Islandi, Norra ja Taani ettevõtjatega. Paneme õla alla tegemistele, mis on seotud klubiliikmetega ja leiame võimalusi, et toetada teisi.

Oleme uhked oma klubi üle, hindame iga liikme panust ja seda, mis tekib ühistöö viljana. Meid seovad ühtekuuluvustunne, positiivne ellusuhtumine ja kõrged vaimsed väärtused.

 

MIKS BPW

 

Leena Kivisild, Ettevõtlusklubi liige: „Minu jaoks on BPW Estonia ühendus, kus on võimalus tutvuda huvitavate ja loomult ettevõtlike naistega. Meid ühendab üks eesmärk – enda teostamine erialaselt või ettevõtuses ning soov toetada selles naisi ka väljaspool organisatsiooni. Meie ühised koostööprojektid annavad uusi õppimisvõimalusi ning kogeme naiste väekust, mis innustab ja inspireerib seadma uusi väljakutseid. BPW Estonia-s olen mõistnud, et 21. sajandi naine ei pea valima karjääri ja pere vahel – tal on õigus mõlemale ning ta annab endast parima, et neid ühitada naiselikult nutikal ja kaunil viisil.“

Rannamõisa

VÄIKESE KLUBI MITU NÄGU

BPW Estonia Tallinna klubi sõsarklubina tekkis 2004 aastal Harku vallas väike, Tabasalu ja Rannamõisa kogukonna aktiivsetel naistel põhinev klubirakuke – EENA Rannamõisa klubi, kelle presidendiks sai EENA asutajaliige Kaja Sakala.

Aegade jooksul on klubist läbi käinud mitmeid hakkajaid naisi, mõned on tulnud ja jäänud, et koos midagi ära teha. Rannamõisa klubi on viimased aastad olnud 12-liikmeline. See on just paras arv, et väikeses seltskonnas tunda koostegemise jõudu ja rõõmu, kuid mitte nii suur, et iga üksiku hääl jääks märkamata.

Toimunud üritusi on seinast seina – üldarendavaid kohtumisi poliitikute, kirjanike, kunstnike, näitlejate, terapeutide ja arstidega. Huvi pakub aiandus, käelise tegevuse tulemusena on valminud meil omanäolised keraamikatooted, ehted… oleme koos mediteerinud ja harrastanud joogat, käinud külas kosmeetikasalongis ja prokuratuuris, vaadanud erinevaid teatrietendusi, külastanud Eesti Saatkonda Helsinkis ja tutvunud Soome ärinaistega, nautinud koos hõrgutisi erinevates restoranides. Väljasõidud on viinud meid kaugemate punktidena kaunil kodumaal Narva, Valgamaale ja Saaremaale, esindus on käinud ka Eestist kaugemal tutvumas Moskva vaatamisväärsuste ja ärinaistega.

Oleme uudishimulikud – klubiline tegevus annab võimaluse kohtuda inimestega, kelle uks muidu võib jääda suletuks. Oleme tasa ja targu toimetajad, oluline on järjepidevus ja kõikide huvidega arvestamine. Hindame elukestvat õpet, et hoida vaimu ja keha virgena. Koostöös Harku vallavalitsusega tahame aidata oma valla nõrgemaid, toetame jõudumööda pensionäre ja puuetega lapsi. Palgalõhe ja naiste võimestamine pole meile võõrad sõnad, kuid südamelähedasem on iga naise puhul isiklik areng, julgus olla mina ise, tunda rõõmu endast, oma tööst ja lähedastest.
Oleme avatud – ootame enda sekka sarnaste vaadetega äri- ja ametinaisi kogu Harjumaalt. Usume, et koostöös peitub jõud ja värsked ideed langevad viljakale pinnasele.

Tartu

Tartu klubi on peaaegu sama vana kui organisatsioon tervikuna. Aastate jooksul on olnud häid ja paremaid aegu – on olnud hetki sissepoole vaatamiseks, oma raja otsimiseks ja aktiivseks tegutsemiseks.

Meie klubis on 25 liiget. See on just paras suurus selleks, et jätkuks liikmeid erinevatesse projektidesse panustamiseks, ürituste organiseerimiseks ja üle-eenalistes ettevõtmistes kaasalöömiseks.

Klubi tegemisi iseloomustavad kolm märksõna.

Koostöö klubis ja teiste Tartu naisorganisatsioonidega. Toetame üksteise ettevõtmisi ja võtame ka koos ette – olgu seda siis Tartu EDA, Tartu Hansa Rotary, Lions Klubi Tartu Toome või meie enda Tartu klubi üritustel, aga ka koostöö Äksi motoklubiga.

Toetamine ja tunnustamine. Üle kümne aasta oleme kevadel koos Äksi motoklubiga käinud Kammeri koolis, kus õpivad hariduslike erivajadustega lapsed. Viime neile kultuurilist külakosti ja õpime koos selgeks mõne tantsu, mängu või käelise tegevuse, motomehed aga sõidutavad lapsi oma uhkete ratastega. Kooli õpilased näitavad meile, mida nad on aasta jooksul õppinud, jagavad emotsioone ja mõnikord ka muresid. Päev lõpeb ühise pannkoogisöömisega, mis on koos kodumoosiga meil traditsiooniliselt külakostiks kaasas. Mõnikord mängime ühiselt jalgpalli või osaleme kooli lõpuaktusel.

Ligi kümme aastat oleme emadepäeva künnisel tunnustanud vanavanemaid, kes kasvatavad lapselapsi ilma oma laste toeta. See on üks väga pidulik päev, mil valmistame vanavanematele ja nende lastelastele ette kohvilaua, muusikalised tervitused ja kingikoti ning istume ühises vestlusringis.

Eneseareng, kogemuste jagamine ja ühised väljasõidud. Kutsume külla põnevaid persoone, anname esinemisvõimalusi klubikaaslastele ja õpime sellest. Ühiselt oleme käinud Bremenis ja Värskas, Palermos ja Peterburis, Turus ja Moskvas, Sorrentos ja Pärnus, Riias ja Otepääl. See on kvaliteetaeg, mil meil on üksteise jaoks rohkem aega kui argiaskelduste rutiinis.
Meie klubisse on väga oodatud noored (oleme me ju kõik hingelt noored!), kes tunnevad soovi panustada. Usume, et kui tuled andma, siis kindlasti saad ka vastu – sõpru, huvitavaid kogemusi, emotsioone.

Tallinn

Tallinna klubi on BPW Estonia kõige suurem alamorganisatsioon, ulatudes liikmearvult 70 liikmeni. Tallinna klubi on loodud samal ajal BPW Estoniaga, 11. novembril 1992 aastal, olles esimene BPW klubi Eestis.

Tallinna klubi ühendab oma ridades naisi igas vanuses ja igalt elualalt. Nii suur ja kirev seltskond on loonud Tallinna klubile väga erilise ja tugeva aura. Klubiliikmete omavahelised kohtumised on tulvil põnevaid lugusid, häid nõuandeid ja kütkestavat vestlust igas valdkonnas.

Meeldiva klubitegevuse kõrval on Tallinna klubi tegelenud läbiaegade erinevate Eesti naiste valupunkte avalikkuse ette toovate projektidega ning jätkab seda ka praegu.

Lisaks tugevale ühiskondliku elu arengule kaasaaitamisele on Tallinna klubi suunanud oma tegevuse ka liikmeskonna arengule. Klubiüritused annavad alati lisaks meeldivale õhkkonnale ja klubikaaslastega kohtumisele juurde uusi põnevaid teadmisi. Märksõnadeks on teatri- ja kunstinäituste ühiskülastused, kohtumised Eestis tuntud ja tunnustatud inimestega, Eesti ettevõtete ja ettevõtjatega tutvumised, oma liikmete tutvustusüritused. See on üks põhjus, miks Tallinna klubi loeb end üldist silmaringi laiendavaks klubiks.

Iga-aastaselt korraldab Tallinna klubi kahte suuremat üritust. Nendeks on pidulik õhtusöök, mis leiab aset aasta esimestel nädalatel, kuhu on oodatud ka teiste BPW Estonia klubide liikmed ning kübarapidu, mis toimub traditsiooniliselt augusti keskpaigas. Kübarapeole on lisaks kõikidele BPW Estonia liikmetele oodatud külalised ka teistest klubidest ja organisatsioonidest.

Tallinna klubi on organisatsioon, mis ühendab kõiki ettevõtlikke naisi olenemata töövaldkondadest, siia kuuluvad nii ametinaised kui ettevõtjad. Peamine on tahe tegutseda ja kanda endas klubi põhimõtteid –innustada, julgustada ja toetada naisi; aidata kaasa oma erialal pädevate, ettevõtlike naiste ja naisjuhtide omavaheliste kontaktide loomisele, ideede ja arvamuste vahetamisele ning ühiste tegevuskavade elluviimisele, samuti klubilise tegevuse traditsioonide säilitamisele.