Sulge menüü

Narva klubi

Narvas ja Narva lähedal elavad ja töötavad naised on tulnud kokku, et asutada EENA Narva klubi. Meie klubi eesmärk on panustada Ida-Virumaa naiste koostöösse ja ettevõtlusesse ning võtta osa üle-Eestilise naiste võrgustiku tegemistest.

sait1
sait2
sait3

Äriklubi

EENA Äriklubi loomise eesmärk on luua naisettevõtjate võrgustik, kus igal liikmel on väga selge huvi kasvatada oma ettevõtet ning koostöös jõuda mõjukamate tulemusteni.

Lisaks soovib Äriklubi kaasa rääkida ettevõtlusteemadel, olla arvamusliidri rollis ja toetada teisi naisi ettevõtluses julgemaid samme astuma. Äriklubisse võetakse vastu liikmed, kes on ise ettevõtjad, omavad osalust ettevõttes ja on igapäevaselt aktiivselt ettevõtlusmaastikul toimetamas.

Äriklubi toimimise aluseks on EENA põhieesmärgid ja head tavad.

Võru

EENA Võru klubi on loodud selleks, et ühendada Kagu-Eestis tegutsevaid aktiivseid naisi. Meie armsasse Võru klubisse on alati oodatud ka uued liitujad, kes soovivad ühiselt panustada naiste võimestamisse ja ühiskondlikku tegevusse laiemalt.

Võru klubi liikmed kohtuvad vähemalt korra kuus: kohtume kohalike inspireerivate ettevõtjatega või proovime koos uusi elamusi. Lisaks osaleme EENA suursündmustel Eestis ja EENA katusorganisatsiooni BPW International konverentsidel Euroopas.

Pärnu

2016. aastal loodud EENA Pärnu klubi ühendab ettevõtlike naisi, kel on soov end pidevalt arendada ja kes peavad tähtsaks suhteid teiste ettevõtlike naistega mujal Eestis ja piiri taga.

Meie klubi naisi ühendab ka sotsiaalne vastutustunne ja valmisolek vabatahtlikult panustada. EENA Pärnu klubi liikmed seisavad koos iseenda ja teiste naiste majandusliku iseseisvuse eest, inspireerivad naisi tegutsema ja ennast arendama.

EENA Pärnu klubi on pannud oma naiskonna proovile nii kohalikel rahvaspordiüritustel, ettevõtlusnädalal kui ka tänavatoidufestivalidel. Iga klubi liige on saanud võimaluse korraldada omanäoline üritus andmaks teistele inspiratsiooni enesearenguks. Ühiselt võtame lugemiseks ette ka arendavat kirjandust.

Pärnu klubi liikmed suvel
BPW Pärnu klubi liikmed hooaja lõpetamisel
BPW Pärnu klubi liikmed suvel

Ettevõtlusklubi

ALATI ESIMESES REAS

 

(kirjutanud Lee Murrand)

Ettevõtlusklubi loodi aastal 2011 eesmärgiga koondada ühise katuse alla ettevõtlusega tegelevad või ettevõtlusest huvituvad naised.

Klubi eesmärk on edendada Eesti naisettevõtlust ja aidata kaasa naisi toetava majanduskeskkonna loomisele ja säilitamisele. Meie olulisemad tegevussuunad on naiste mõjuvõimu suurendamine ühiskonnas, Eesti riigi mõjutamine oluliste otsuste tegemisel ja osalemine ettevõtluskliima kujundamisel.

Meie klubi põhitegevused on seotud naiste julgustamisega ettevõtlusega tegelemisel, enesearendamise ja täiendamisega ning liikmete partnerlussuhete arendamisega.

Igakuistel kokkusaamistel on lisaks tavapärasele klubilisele tegevusele ka kindel teema või külaline. Korraldame konverentse ja seminare ning osaleme ühiskonda paremaks tegevatel ettevõtmistel. Oleme öelnud sõna sekka nii triibuliste nimekirjade loomisel kui ka memorandumi allakirjutamisel konverentsil „Eesti kasutamata võimalus”. Oleme ka partneriks Eestimaa Naiste Kongressi läbiviimisel.

Meie klubi suurimate projektide hulka kuuluvad „Naised võtmepositsioonidele”, „Naine, väärtusta ennast”, „Töö-, pere- ja eraelu ühildamine” ja „Naise vaimne tervis”.

Aastast aastasse on populaarsust võitnud arendavad ja meeleolukad väljasõidud nii Eestis kui ka välismaal. Oleme vahetanud kogemusi Eesti, Islandi, Norra ja Taani ettevõtjatega. Paneme õla alla tegemistele, mis on seotud klubiliikmetega ja leiame võimalusi, et toetada teisi.

Oleme uhked oma klubi üle, hindame iga liikme panust ja tulemusi, mis tekivad ühistöö viljana. Meid seovad ühtekuuluvustunne, positiivne ellusuhtumine ja kõrged vaimsed väärtused.

 

MIKS EENA?

 

Leena Kivisild, Ettevõtlusklubi liige: „Minu jaoks on EENA ühendus, kus on võimalus tutvuda huvitavate ja loomult ettevõtlike naistega. Meid ühendab üks eesmärk – enda teostamine erialaselt või ettevõtuses ning soov toetada selles naisi ka väljaspool EENA-t. Meie ühised koostööprojektid annavad uusi õppimisvõimalusi ning kogeme naiste väekust, mis innustab ja inspireerib seadma uusi väljakutseid. EENA-s olles olen mõistnud, et 21. sajandi naine ei pea valima karjääri ja pere vahel – tal on õigus mõlemale ning ta annab endast parima, et neid ühitada naiselikult nutikal ja kaunil viisil.“

Rannamõisa

VÄIKESE KLUBI MITU NÄGU

EENA Tallinna klubi sõsarklubina tekkis 2004. aastal Harku vallas väike, Tabasalu ja Rannamõisa kogukonna aktiivseid naisi ühendav klubirakuke – EENA Rannamõisa klubi. Meie klubi presidendiks sai EENA asutajaliige Kaja Sakala.

Aegade jooksul on meie klubi liikmeteks olnud hulk hakkajaid naisi ning osad neist on jäänud, et koos midagi ägedat ära teha. Rannamõisa klubi on viimased aastad olnud 12-liikmeline. See on just paras arv, et väikeses seltskonnas tunda koostegemise jõudu ja rõõmu, kuid mitte nii suur, et iga üksiku hääl jääks märkamata.

Rannamõisa klubi on teinud üritusi seinast seina – üldarendavaid kohtumisi poliitikute, kirjanike, kunstnike, näitlejate, terapeutide ja arstidega.

Meie klubi liikmetele pakub huvi aiandus, aga ka muud põnevad tegevused. Käeliste tegevuste tulemusena on valminud meil omanäolised keraamikatooted, ehted. Aga me oleme ka koos mediteerinud ja harrastanud joogat, käinud külas kosmeetikasalongis ja prokuratuuris, vaadanud teatrietendusi, külastanud Eesti Saatkonda Helsingis ja tutvunud Soome ärinaistega ning nautinud koos hõrgutisi restoranides.

Klubi väljasõidud on viinud meid oma kaunil kodumaal Narva, Valgamaale ja Saaremaale. Klubi esindus on käinud ka Eestist kaugemal tutvumas ka Moskva ärinaiste ja vaatamisväärsustega.

EENA Rannamõisa klubi liikmed on uudishimulikud ning klubiline tegevus annab meile võimaluse kohtuda huvitavate inimestega, kellega muidu ei pruugi kunagi kohtuda.

Oleme tasa ja targu toimetajad, meile on oluline järjepidevus ja kõikide oma klubi liikmete huvidega arvestamine. Hindame elukestvat õpet, et hoida vaimu ja keha virgena. Koostöös Harku vallavalitsusega tahame aidata oma valla nõrgemaid, toetame jõudumööda pensionäre ja puuetega lapsi. Palgalõhe ja naiste võimestamine pole meile võõrad sõnad, kuid südamelähedasem on iga naise puhul isiklik areng, julgus olla mina ise, tunda rõõmu endast, oma tööst ja lähedastest.

Oleme avatud – ootame enda sekka sarnaste vaadetega äri- ja ametinaisi kogu Harjumaalt. Usume, et koostöös peitub jõud ja värsked ideed leiavad viljaka pinnase.

Tartu

Tartu klubi on peaaegu sama vana kui EENA tervikuna. Aastate jooksul on olnud häid ja paremaid aegu – on olnud hetki sissepoole vaatamiseks, oma raja otsimiseks ja aktiivseks tegutsemiseks.

EENA  Tartu klubis on 25 liiget. See on just paras suurus selleks, et jätkuks liikmeid erinevatesse projektidesse panustamiseks, ürituste organiseerimiseks ja üle-eenalistes ettevõtmistes kaasalöömiseks.

EENA Tartu klubi tegemisi iseloomustavad märksõnad: koostöö, toetamine ja tunnustamine, eneseareng, kogemuste jagamine ja ühised väljasõidud.

Koostöö Tartu klubis ja teiste Tartu naisorganisatsioonidega. Toetame üksteise ettevõtmisi ja võtame ka koos ette – olgu seda siis Tartu EDA, Tartu Hansa Rotary, Lions Klubi Tartu Toome või meie enda Tartu klubi üritustel, aga ka koostöö Äksi motoklubiga.

Toetamine ja tunnustamine. Üle kümne aasta on Tartu klubi kevadel koos Äksi motoklubiga käinud Kammeri koolis, kus õpivad hariduslike erivajadustega lapsed. Viime neile kultuurilist külakosti ja õpime koos selgeks mõne tantsu, mängu või käelise tegevuse, motomehed aga sõidutavad lapsi oma uhkete ratastega. Kooli õpilased näitavad meile, mida nad on aasta jooksul õppinud, jagavad emotsioone ja mõnikord ka muresid. Päev lõpeb ühise pannkoogisöömisega, mis on koos kodumoosiga meil traditsiooniliselt külakostiks kaasas. Mõnikord mängime ühiselt jalgpalli või osaleme kooli lõpuaktusel.

Ligi kümme aastat on Tartu klubi emadepäeva künnisel tunnustanud vanavanemaid, kes kasvatavad lapselapsi ilma oma laste toeta. See on üks väga pidulik päev, mil valmistame vanavanematele ja nende lastelastele ette kohvilaua, muusikalised tervitused ja kingikoti ning istume ühises vestlusringis.

Eneseareng, kogemuste jagamine ja ühised väljasõidud. Kutsume Tartu klubile külla põnevaid persoone, anname esinemisvõimalusi klubikaaslastele ja õpime sellest. Ühiselt oleme käinud Bremenis ja Värskas, Palermos ja Peterburis, Turus ja Moskvas, Sorrentos ja Pärnus, Riias ja Otepääl. See on kvaliteetaeg, mil meil on üksteise jaoks rohkem aega kui argirutiinis.

EENA Tartu klubisse on väga oodatud noored (oleme me ju kõik hingelt noored!), kes tunnevad soovi ühiselt luua ja panustada. Usume, et kui tuled andma, siis kindlasti saad ka vastu – sõpru, huvitavaid kogemusi, emotsioone.

Tallinn

Tallinna klubi on EENA kõige suurem klubi 70 liikmega. Tallinna klubi on loodud samal ajal EENA-ga, 11. novembril 1992 aastal, olles esimene EENA klubi Eestis.

Tallinna klubi ühendab oma ridades naisi igas vanuses ja igalt elualalt. Nii suur ja kirev seltskond on loonud Tallinna klubile väga erilise ja tugeva aura. Klubiliikmete omavahelised kohtumised on tulvil põnevaid lugusid, häid nõuandeid ja kütkestavat vestlust igas valdkonnas.

Meeldiva klubitegevuse kõrval on Tallinna klubi  läbi aegade tegelenud Eesti naiste valupunkte avalikkusse toovate projektidega ning me jätkame selle suunaga ka edaspidi.

Lisaks tugevale ühiskondliku elu arengute toetamisele peab Tallinna klubi oluliseks ka oma liikmeskonna arenguid. Klubiüritused annavad alati lisaks meeldivale õhkkonnale ja klubikaaslastega kohtumisele juurde uusi teadmisi. Märksõnadeks on teatri- ja kunstinäituste ühiskülastused, kohtumised Eestis tuntud ja tunnustatud inimestega, Eesti ettevõtete ja ettevõtjatega tutvumised, oma liikmete tutvustusüritused. See on üks põhjus, miks Tallinna klubi loeb end üldist silmaringi laiendavaks klubiks.

EENA Tallinna klubi korraldab kahte iga-aastast suuremat üritust: esimene on Pidulik Õhtusöök, mis leiab aset aasta esimestel nädalatel, kuhu kutsume ka teiste EENA klubide liikmed. Ning teiseks Kübarapidu, mis toimub traditsiooniliselt augusti keskpaigas. Kübarapeole on lisaks EENA liikmetele kutsutud külalised ka teistest naisklubidest ja -organisatsioonidest.

Tallinna klubi ühendab ettevõtlikke naisi olenemata töövaldkondadest, nii ametinaised kui ettevõtjad. Peamine on tahe tegutseda ja kanda endas klubi põhimõtteid –innustada, julgustada ja toetada naisi; aidata kaasa oma erialal pädevate, ettevõtlike naiste ja naisjuhtide omavaheliste kontaktide loomisele, ideede ja arvamuste vahetamisele ning ühiste tegevuskavade elluviimisele, samuti klubilise tegevuse traditsioonide säilitamisele ja edasiviimisele.