Narva naiste kohtumine “Edukad naised – tuleviku loojad”

Narva naiste kohtumisüritus “Edukad naised – tuleviku loojad” leidis aset Narva Keskraamatukogus 13. jaanuaril. Ürituse korraldasid Narva EENA klubi naised koostöös Narva Keskraamatukogu Ameerika Keskusega.

Kohtumine algas paneeldiskussiooniga, kus oli võimalus tutvuda kahe EENA Narva klubi naise, Ljubov Fomina ja Irina Bahramova edulugudega, mis jõudsid ka EENA 30.juubelisünnipäeva puhul välja antud raamatu “30 aastat esireas” kaante vahele.

Üritusel tutvuti ka EENA katusorganisatsiooni BPW International (International Federation of Business and Professional Women), EENA enda ja EENA Narva klubi tegevuste ja ettevõtmistega. Videopöördumises tervitas kõiki sündmusel osalejaid EENA president Ester Eomois, kes on seda väärikat ametit pidanud viimased neli aastat.

Narva naised 2023

Seejärel olid päevakorras rühmatööd. Ühes töörühmas näiteks koostasid naised stilist Julia Fedotova juhendamisel eduka naise check-listi. Kahes rühmas, mida juhtisid Aleksandra Leštšuk ja Tatjana Dobroljubova, koostati tegevusplaan noorte ettevõtlikkuse edendamisest Narvas.

Töörühmade vahel tekkis elav arutelu. Selle tulemusena lepiti kokku, et kohtutakse taas Täiskasvanute Kooli baasil ja asutakse juba konkreetsemalt tegutsema. Aruteludest võtsid aktiivselt osa nii kohale tulnud õpetajad ja noorsootöötajad kui ka kultuuriosakonna spetsialistid ning osales ka õppeasutuse juht Jelena Kavrus.

Viktoria Kaju juhitud töörühm koostas juhtumiuuringu ettevõtluse arendamisest Narvas. Päevakohaseid probleeme tõid välja ka kohtumisel osalenud ettevõtjad.

Sealt sündiski järgmine ettepanek: luua Narvas ettevõtjate liit, kes kujundaksid ja teeksid oma ettepanekud Narva linna juhtidele.

Üks töörühm mängis aga karjäärimängu ja arutati muu hulgas ka juhtimisküsimusi. Kohalolijad olid väga aktiivsed: jagati oma kogemusi ja selgitati välja väikeettevõtluse vajadusi, loodi uusi kontakte, tehti konkreetseid ettepanekuid.

Märkimisväärne on seegi, et üritusel kõlanud edulood, probleemid ning nende lahendusvõimalused jõudsid kohe Narva linna kultuuriosakonna ja arendusosakonna spetsialistideni, kes samuti sündmusel osalesid. Huvi ja soov teha asju paremini, olid mõlema poole sooviks ning see on kõige väärtuslikum, mida see kohtumine pakkus.

Narva naised 2023

Kuna ürituse korraldajad Ljubov ja Irina rääkisid oma kogemusest haridus- ja juhtimisvaldkonna erinevatel tasanditel, siis said kohalolijad ka kodutöö, nagu hariduses ikka kombeks on.

“Tuleviku kujundaja” meetodil peavad osalejad kodus mõtisklema kuuldu üle ja kavandama lähtuvalt sellest oma edaspidiseid tegevusi. Muidugi ei hakka keegi kodutöid kontrollima. Aga sündmuse korraldajad Ljubov ja Irina loodavad, et osalejad muutuvad enesekindlamaks, õpivad tegema kiireid otsuseid ja keegi julgeb isegi oma ettevõtte asutada ja äri avada.

EENA Narva klubi tänab Ameerika Keskust rahalise toetuse eest! Oleme tänulikud Keskraamatukogu töötajatele abi eest ettevõtlusteemaliste raamatute näituse kokkupanemisel ja kujundamisel, neid oli raamatukogus palju ja erinevates keeltes, nii et tulge tutvuma.

EENA Narva klubi president Ljubov Fomina kinkis raamatukogule Narva esimese EENA klubi arhiivi ja varasematel aastatel linnas toimunud kooliolümpiamängude materjalid.

Sündmusel osalejad jäid veel pikalt omavahel vestlema ega kiirustanud lahkuma – uusi mõtteid ja inspireerivaid ideid jagus jagamiseks kuhjaga.

Narva ettevõtlikud naised said sellelt sündmuselt väga selge märgi, et selliseid kohtumisi on väga vaja ka edaspidi, sest suhtlemine rikastab kõiki.

Järgmine karjääriõhtu toimub 6. märtsil, naistepäeva eel, kohtumiseks on juba tekkinud uusi ideid!

 

16.1.2023, Narvas

Artikli koostas EENA Narva klubi liige Irina Bahramova ning toimetas Mare Timian, EENA Tallinna klubi kommunikatsioonijuht.