27.–28. aprillil toimus Brüsselis BPW Euroopa klubidele Euroopa päev, presidentide koosolek ja 10. noorte sümpoosium.

 

Euroopa päeva peamine eesmärk oli tuua ümarlaua taha kokku Brüsselis registreeritud naisühendused ja panna paika edasise koostöö punktid 2024. aastal toimuva Euroopa Parlamendi valimiste valguses. Arutleti selle üle, mida saavad naised ja naisorganisatsioonid koos ära teha, et naiste osakaalu kandideerimisel suurendada ja tegutseda selle nimel, et naised valiks ja toetaks naisi.

 

Oma kogemusest Euroopa Parlamendis rääkis väga avatud ja innustav naine Sylvie Brunet. Kui ta poliitikaga tegelema asus, siis puutus ta tihti kokku olukordadega, kus teda alaväärtustati ja tema arvamust ei kuulatud puhtalt sellepärast, et ta oli naine. Euroopa Parlamendis on aga olukord teine. Ta võib julgelt sõna võtta ja poliitilistes gruppides on tunda ka kokkukuuluvust ja toetust.

Ta tõi välja aktuaalse probleemi, et tihti pannakse naiskandidaadid valmisnimekirjade lõppu, mis näitab, et ühiskonnad on ikka veel arvamusel, et naiste koht ei ole poliitikas. Teatud riikides on aga märgata võrdsust ja nais- ning meeskandidaadid pannakse valmisnimekirja vaheldumisi. Täieliku võrdse kohtlemiseni on veel pikk maa, kuid järjepidevus ja läbipaistvus viib sihile.

Sylvie lõpetas sõnavõtu tugeva ja innustava mõttega – naised, valigem naisi ja näidakem, milleks me võimelised oleme, kui meile võimalus anda!

 

Päeva olulisemaks osaks oli naisühenduste ümarlaud, kus osalesid BPW Euroopa koordinaator ja Euroopa päeva korraldaja Anu Viks, Laura Kaun, Nanditha Vijayaraghavan, Carolien Demey ja Annemie Drieskens. Vestlust modereeris Sheerah Kim (BWP Euroopa kommunikatsioonitiimi liige).

 

Eelkõige arutleti ikkagi naiste ja meeste võrdususe üle. Kuigi teatud valdkonades on olukord paranenud, siis on palgalõhe ikka veel suur probleem. On küll teada, et palgalõhe eksisteerib, kuid oluline on sealjuures ka palga läbipaistvus ja naised peaksid teadma, kui palju nad siis ikkagi meestest vähem palka saavad.

Naistel peab olema võimalik ise otsustada ja valida, mida nad teha soovivad. Tihtipeale on aga naised oma otsustes ja valikutes liiga ettevaatlikud. Siin saavadki erinevad naisühendused ja sarnaste põhimõtete eest võitlevad ettevõtted aidata, sest koostöös on kõik võimalik. Lisaks on oluline ka üksteise toetamine ja võimestamine, sest teiste naiste toetamine tuleb üksnes kasuks. Oluline on meeles pidada, et naised peavad end igas vanuses võimestatuna ja julgena tundma!

Lisaks jõuti arusaamale, et alustavatele ettevõtjatele ja noortele on vaja pigem investoreid, kui mentoreid. Kui mentorite all peetakse silmas pigem juhendamist, siis investorid pühendavad tegevusse nii rohkem aega kui ka oma ressursse. Nad kaasavad juhendamisse ka oma kontaktvõrgustikud, mis võimaldavad juhendatavale rohkem uksi avada ja vajalikke tutvusi saada. Investor aitab samme põhjalikult analüüsida ja hinnata.

 

10. noorte sümpoosiumil arutleti mitmeid erinevaid teemasid – motivatsioon vabatahtlikutöös, haridus, soopõhine vägivald, naisõigused ja poliitika, BPW esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides ja koostöövõimalused.

 

Kõige huvitavam oli aga kuulata, mida teised klubid on aasta jooksul teinud ja millised teemad nende jaoks aktuaalsed on. Tutvustati ka klubidesiseseid eesmärke järgmiseks aastaks ja enim maiti märksõnasid – üksteise võimestamine, noorteklubide nähtavuse tõstmine, koostöö teiste naisühendustega.

 

Oluline on ka noortele suunatud ürituste korraldamine, kuid samas ei tohi noori ja “täiskasvanuid” siiski täielikult eraldada, sest generatsioonide sidumine on organisatsiooni jätkusuutlikuseks äärmiselt vajalik. Generatsioonidevahelise lõhe vähendamiseks võib teatud ürituste korraldamise noorte hoolde usaldada, et uusi ideid ja lähenemisi katsetada.

 

Teine aktuaalne teema oli noorteklubidele antava eelarve suurus. Tihtipeale on see liiga väike, kuid tegelikult on mõned riigid seda summat suurendanud ja noortel on võimalik endale ka ise eelarvet on tekitada. Näiteks saab korraldada üritusi, mille osalustasude tulu läheb noortefondi või loteriisid ning oksjone, millega saab samuti noortefondi raha koguda.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist oli väga sisukate, kuid huvitavate päevadega. Tegutsemiseks on võimalusi ja uusi ideid küllaga. Nüüd tuleb need vaid koos teoks teha!
Aitäh, Anu Viks, suurepärase korralduse ja panuse eest!
Tekst: Jolan Henriette Koduvere, EENA Võru klubi ja kommunikatsioonitiimi liige
Fotod: Sheerah Kim, erakogu

EENA esindus Euroopa Parlamendis

EENA esindus Euroopa Parlamendis