7. märtsil toimus Butterfly Lounge´is EENA noorte korraldatud võrdse palga päeva vestlusõhtu “Hammustuskindel euro – tean oma väärtust palgaturul”.

Vestlusõhtu esimeses osas avas soolise palgalõhe teemat Bolti Mitmekesisuse ja Kaasamise juht Mare Heinluht.

Alustuseks selgitas Mare, mille poolest erinevad terminid sooline palgalõhe ja võrdne palk võrdse töö eest. Kui sooline palgalõhe arvutatakse meeste ja naiste keskmise tunnitasu põhjal, võtmata arvesse konkreetset tööd, siis võrdne palk võrdse töö eest võrdleb omavahel vaid sama või sarnast tööd tegevate meeste ja naiste palkasid.

Faktid palgalõhe kohta Eestis:

– Statistikaameti andmetel oli naiste brutotunnitasu 2022. aastal 17,7% väiksem kui meestel;

– kõige suurem on meeste ja naiste palkade lõhe finants- ja kindlustustegevuses (32,9%), kaubanduses (31,6%), muudes teenindavates tegevustes (27,8%) ja tööstuses (25,8%);

– naisjuhtide osakaal tõusis Eestis 2021. aastal esmakordselt üle 40%;

– palgalõhe ei mõjuta ainult praegust töist sissetulekut, tulevikus kandub sooline palgalõhe üle pensionilõheks;

– palgalõhet põhjustavad eelkõige soostereotüübid.

Mida teha?

– Tea oma väärtust – vii ennast palgatasemega oma valdkonnas ja sarnastel positsioonidel kurssi;

– vii end kurssi läbirääkimisstrateegiatega.

Mida toob tulevik?

2026. a juunist hakkab kehtima EL-i Palgaläbipaistvuse direktiiv, mille peamine eesmärk on soolise palgalõhega võitlemine. Direktiivi eesmärk on tugevdada meestele ja naistele võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtet ja diskrimineerimise kaitset. Alates 100 töötajaga organisatsioonidele hakkab kehtima aruandluskohustus, mis tähendab, et tööandjad peavad soolist palgalõhet hakkama mõõtma. Järelevalvet hakkab teostama Tööinspektsioon.

Õhtu sissejuhatusele järgnes vestlusring, kus lisaks Marele osalesid Mari-Leen Albers ja Meelis Tomson aka marimell. Mari-Leen ja Meelis rääkisid, kuidas nemad tunnetavad soolist palgalõhe kui probleemi, kuidas soorollid nende pereelus kajastuvad ning millist eeskuju nad oma lastele annavad.

Saime ka vastuse ka põletavale küsimusele – mida mehed päriselt soolisest palgalõhest arvavad ja omavahel räägivad?

Kõlama jäi mõte, et seni, kuni on naisi, kes eeldavad, et mees peab kõige eest maksma, ei muutu ka meeste suhtumine naistesse, kui endaga võrdsesse partnerisse. Seega naised loovad ise oma standardid. Eneseväärtustamine on naise esmane töö!

Kirsiks tordil lõpetas õhtu koomiliste eluliste seikadega stand-up koomik Ann Vaida.

Oli väga sisukas, tore ja mõnus õhtu!

Suur aitäh kõikidele korraldajatele, esinejatele ja osalejatele!

Fotogalerii (Jelizaveta Gross)

Tekst: Jolan Henriette Koduvere, EENA kommunikatsioonijuht

Korraldustiim ja esinejad

Mare ja marimell

Koomik Ann Vaida