EENA tutvustas oma projekte rahvusvahelisel konverentsil

EENA endine president Ester Eomois esines Loov Eesti rahvusvahelisel konverentsil, kus jagas kogemusi naisi toetavate projektide kirjutamisest, meeskonna loomisest ja projektide läbiviimisest. Oma esitluses selgitas ta lähemalt naiste toetamise tähtsust ühiskondlike muutuste ellu viimisel.

Viimase viie aasta jooksul on EENA toetanud naisi ja ettevõtlikkust mitme suure projekti raames – seda noorte naiste ettevõtlikkuse arendamisel, roheettevõtluse loomisel kui  ukraina naiste integreerumisel meie ühiskonda. Projektide elluviijaks on olnud alati EENA naised kõikidest EENA klubidest. Suur aitäh, kõigile! EENA partneriteks on olnud EBS, EVEA, Garage 48, Junior Achievement, StartUp Estonia ja Ukraina naiste organisatsioon Divergent Women. Kõikide projektide rahaline toetaja on olnud Coca-Cola Foundation.

Tekst: Ester Eomois, EENA Ettevõtlusklubi liige