ENESEVÄÄRTUSTAMINE ON SINU ESIMENE TÖÖ

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA) noorteklubi alustas kevadel koolinoorte projektiga „Eneseväärtustamine on Sinu esimene töö“. 9.–12. klassi õpilastele räägitakse eneseväärtustamisest, soolisest palgalõhest, segregatsioonist, tööandjalt õiglase palga küsimisest ja ka eneseväljendusoskuse arendamisest.

 Teavitustöö käigus uurisime noortelt, mis on nende unistuste töö ja kui palju nad soovivad ühes kuus palka saada. Võtsime seeläbi teemaks Eesti keskmise palga ning arutlesime naiste ja meeste töötasu erinevuse üle. 2018. aastal on Eestis naiste ja meeste keskmiste palkade erinevus 25,3%. Küsime noortelt, mida nemad arvavad, kuidas Euroopa kõrgeimat numbrit vähendada.

Projekti käigus oleme selgeks saanud, et poisid on julgemad, ambitsioonikamad ja riskialtimad. Tüdrukud aga vajavad rohkem julgustamist ja innustamist. Kui vaadata koolides tublide õpilaste tahvleid, siis sealt joonistub selge muster – tüdrukud on paremad õpilased. Sellised ootused vähendavad Prometi hinnangul julgust eksida ja riskida, mis on muidu edukuse alused.

Projekti käigus soovitame noortele:

Usalda elu – julge otsustada ja vastutada

Pole olemas absoluutset tõde. Elu ei ole kool, elu on improvisatsioon. See, mis täna on õige, võib olla homme vale ja vastupidi. Keskkooli lõpetamine on mõistagi väga oluline, aga kui see ei õnnestu plaanitult, ei ole veel elu läbi. Väga oluline on julgus otsustada, aga ka mõista, et see nõuab vastutust. Loo endale uusi võimalusi, ole valmis vastu võtma väljakutseid ja tee midagi, mida sa varem ei ole julgenud teha. Julge olla see, kes oled, mitte see, keda teised arvavad, et oled!

Loo süsteeme

Süsteemid aitavad tajuda tervikut. Mõtle läbi, miks sa teed seda, mida teed. Pane paika, mis on sinu visioon ja kuidas sa saad seda ellu viia. Keskendu oma tugevustele ja tegele sellega, mis sulle rahulolu pakub.

Küsi õiglast palka

Enne töövestlusele minekut soovitame teha eeltööd selle ametikoha palga osas. Teatud ametikohtade kohta on küll olemas üldised palganumbrid, aga Eestis on erasektoris palgad konfidentsiaalsed, mistõttu on info leidmine raskendatud. Üks võimalus on noortel töökarjääri alguses mõelda igakuistele kuludele (sh. meelelahutuskuludele) ja vastavalt nendele summadele välja arvutada soovitud töötasu. Tööandjad kinnitavad, et täna küsivad naised töövestlusel võrreldes meestega taskuraha. Soovitame noortel olla julgemad õiglase palga küsimisel. Väga aktiivselt arutleme ka selle üle, mis saab siis, kui palgad on tulevikus avalikud.

Jälgi oma kõnekeelt

Sõnal on jõud ja on äärmiselt oluline, kuidas ja mida sa räägid. Loobu sõnadest, nagu üritan, tahaks, saaks, peaks, oleks ja poleks. See on nii-öelda kassikeel, mis mõjutab alateadlikult meie enesekindlust.

Hoia vaimne ja füüsiline tervis tasakaalus

Lisaks kohustustele ja igapäevategevustele on tähtis leida aega iseendale. Teavitustegevustel oleme noortele teinud ka kohalolu harjutuse, viies läbi ühe hingamismeditatsiooni, mis tasakaalustab vasakut ja paremat ajupoolkera. See on nende jaoks uudne kogemus ning oleme selle kohta positiivset tagasisidet saanud

Teavitustegevusi koolides viivad läbi Angela Ventsel ja Lilian Promet.