Green2

Eesti ettevõtlikud naised lükkavad käima üleeuroopalise rohealgatuse: GREEN AND SUSTAINABLE BPW Europe 2020

 

EENA – Eesti Ettevõtlikud Naised – algatusel on sündinud üleeuroopaline ettevõtlike naiste rohealgatus “Green and Sustainable BPW Europe”. Algatuse eestvedajaks on EENA Tallinna klubi koos Läti, Leedu ja Türgi esindajatega.

 

Rohe-algatuse eestvedaja EENA Tallinna klubi president Siiri Tiivits-Puttonen ütleb: “EENA-le tähendab see rohelist ja jätkusuutlikku maailmavaadet ning nende väärtuste järgi tegutsemist kõigis meie ettevõtmistes”.

 

Siiri eestvedamisel toimus eile suure ringi e-arutelu, kus teemadeks üleeuroopalise rohealgatuse ideed, programmi alused ja esimesed plaanid. e-kohtumisel olid kohal ettevõtlikud naised üle Eesti, kellest on kujunemas algatuse tuumik-projekti eestvedajad.

 

Rohe-algatuse üleskutse praegustele ja uutele EENA liikmetele

Ootame rohealgatusega liituma kõiki EENA ettevõtlikke naisi, keda jätkusuutlikkuse ja roheteemad teemad kõnetavad! Ning ärgitame samadel põhjustel EENA ettevõtlike naistega liituma kõiki tegusaid naisi üle Eesti. Alustame iseendast ja teeme Euroopa roheliseks!

 

EENA kuulub 1993.aastast Rahvusvahelisse Föderatsiooni BPW International.

Sellest ajast on kasutusel EENA rahvusvaheline nimi BPW Estonia. BPW International võrgustikku kuulub enam kui 25 tuhat naist 95 riigist ja viielt kontinendilt. Esindame erinevaid eri- ja elualasid ning vanuserühmi ja leiame, et erinevus rikastab ning ühine eesmärk liidab meid.

 

Tekst: Mare Timian, EENA Tallinna klubi kommunikatsioonijuht

Green