7. märtsil toimus Eestimaa Naiste VIII Kongress “Julgus otsustada”. Eesti naised on oma õiguste ja veendumiste eest seinud juba üle 100 aasta. Esimene Eestimaa naiste kongress peeti 27. mail 1917.a. Tartus.
Läbi aastate on kongress keskendudnud erinevatele kitsaskohtadele ühiskonnas – otsitud on lahendusi soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ning naiste osakaalu suurendamiseks otsustustasanditel, nii poliitikas, avalikus sektoris kui ka majanduses. Kongressil võeti vastu Eestimaa Naiste kongressi manifest.

LOE LÄHEMALT