BPWE sünnipäev, aasta naine ja aasta noor naisettevõtja väljakuulutamine