Finantsalane rahavoo lauamäng Cashflow, koolitaja Karl Laius