Kandidaatliikme tutvustusüritus, kohtumine Jaak Roosaarega