Kandidaatliikme tutvustusüritus – Lennuliiklusteeninduse külastus