Kohtumine Valdo Kalmuga, kandidaatliikme tutvustusüritus