Tartu klubi vaatab oma algusaastatesse – EENA 30 juubeliks ettevalimistumine