Töötuba “Energeetika ja tuumajaama rajamine Eestisse”