Aastakoosoleku eel: eenalannade kokkusaamine Pärnumaal Pootsi mõisas