“Iseenda jõustamine – oma võimaluste avardamine, mis ei sõltu välistest asjaoludest”.

26. mail 2020 toimus veebiseminar teemal “Iseenda jõustamine – oma võimaluste avardamine, mis ei sõltu välistest asjaoludest”.

Oma teadmisi ja kogemusi jagas Inna Inanna. Inna on enesejõustamistreener ja tema kirg on oma kogemuse avardamine läbi loovuse ja elu toimimise loogika tabamise. Inna on raamatute “Mandalamaagia” ja  “Teadvusnihke alkeemia” autor. Loe lisaks: https://expresstoexperience.com/

Veebiseminaril jäi kõlama:

– planeedil toimuvate muudatuste ajal on jõustatus parim edu saavutamise viis

– jõustavad suhtumised algavad sind toetava identiteedi teadliku valimisega

– naisekehas elamise kogemus on jõustatuse kasvatamisel suureks toeks

Kui jõustavad on sinu vaatenurgad? Veebinari järele kuulates saad konkreetset tagasisidet, kuidas enda sisemisi ressursse kasutad.