Klubide uue hooaja fookused

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni uus hooaeg on aktiivselt alanud. Klubide presidendid annavad ülevaate, millisele fookusele nad 2019/2020 hooajal keskenduvad. Plaanid on põnevad ja kutsuvad kaasa lööma!

Tallinna klubi president Merike Paasalu:

„Tallinna klubil on sel aastal fookus: „Tunne oma klubi liiget“. Tallinna klubisse on viimasel ajal liitunud palju uusi liikmeid. Hea võimalus on tutvustada klubiliikmete ettevõtteid ja töökohti. Oleme teinud valikuid selle alusel, kuhu inimene tavapäraselt ise ei satu. Praegu on planeeritud igasse kuusse üks tutvustav üritus. Jätkame uute kandidaatliikmete üritustega. Lisaks oleme avatud kõigele uuele ja pakume jooksvalt uusi põnevaid arendavaid üritusi. Plaanis on ka ühe klubi külastus väljastpoolt Eestit.“

Rannamõisa klubi president Inge Strahov:

„Rannamõisa klubi on aktiivselt organiseerimas naise heaolu teemadega seotud ürituste sarja 2020. aasta alguseks. Teema keskmes saab olema naine kogu oma hiilguses – oma murede, rõõmude, ootuste ja lootustega. Käsitleme teemasid alates naiseks saamisest kuni küpse sügiseni välja, tervise säilitamisest, toitumisest, enda säästmisest ja ajaplaneerimisest, et kõik oluline ja vajalik saaks õigeaegselt tehtud ning endalegi aega üle jääks. Huvi on võimalik juba praegu registreerida meiliaadressil merli.lindberg@yahoo.com märksõnaga „Naise heaolu 2020“. Oodatud on ka ettepanekud, sest hetkel on programm veel koostamisel. Seminarid saavad toimuma nädalavahetusel Tallinnas ja selle lähistel ning on avatud kõikidele huvilistele. Täpsem info lähiajal.“

Tartu klubi president Külli Pedaste:

„Uus hooaeg toob Tartu klubile kaasa hulgaliselt organiseerimist, nagu aasta naise Gala korraldamine Tartus, klubiga Brüsselisse Euroopa Parlamenti külla minek ja loomulikult igakuised klubikohtumised.

Lööme kaasa organisatsiooniülestel ja teiste klubide algatatud ettevõtmistel, aga selle kõrval on läbi aegade olnud meie eesmärk kasvatada ja hoida klubisisest positiivset sünergiat. Seetõttu on meie ühistes ettevõtmistes omal kohal ka sel hooajal meelelahutuslikumad ja silmaringi avardavad üritused, kus ühistes ettevõtmistes üksteist paremini tundma õppida, midagi uut kogeda või lihtsalt aeg maha võtta ning närve puhata.“

Pärnu klubi president (kuni oktoobrini 2019) Kadrin Karner:

„Pärnu klubi alanud hooajal annavad tooni inspireerivad kohtumised Pärnumaa tuntud naisettevõtjatega. 9. oktoobril kuulame superturundaja, ettevõtja ja Pärnu Haigla endise turundusjuhi Errit Kuldkepi lugu. Lisaks sellele loodame saada temalt parimaid nippe sotsiaalmeedias enda nähtavaks tegemiseks.

Meie teine fookus on uued liikmed üldisemalt, eriti aga meie kaks uut kandidaatliiget. Et Pärnu klubil oleks oma tegemistesse võimalik haarata veelgi rohkem ettevõtlikke naisi, korraldame kõik kohtumisõhtud avatud üritustena.

Ka sel hooajal anname klubina oma panuse Edutiimide õnnestumisse. Esimene kohtumine toimus paari päeva eest. Pärnu Edutiimi juhivad meie klubi naised, kuid tiimi liikmed tulevad väljastpoolt organisatsiooni.“

Võru klubi president Egle Davõdov:

„Võru klubi tegeleb hetkel juba vaikselt uue presidendi ettevalmistamisega. Meil vahetub president jaanuaris. Oleme fokuseerunud sel aastal liitunud kandidaatliikmete mentorlusele ja nende ametlikule vastuvõtmisele. Pärast presidendi vahetust paneme paika ka uue suuna, millega hakkame tegelema järgmisel aastal.“

Ettevõtlusklubi president Kersti Uudla:

„Ettevõtlusklubisse kuulub täna 15 liiget ja klubiga liitumiseks on soovi avaldanud 9 kandidaatliiget. Kui eelmisel aastal oli fookuses uute liikmete leidmine, siis sel aastal on eesmärgiks ühtse tiimi hoidmine ja arendamine läbi omavahelise tihedama suhtlemise ning ühiste meelelahutuslike, samas harivate tegevuste. Kui juba töö peab tänapäeval olema fun, siis seda enam peaks klubiline tegevus seda mõtet toetama. Kuna ettevõtlusklubi korraldada oli 5. oktoobril toimuv koolitus, siis praegu on olnud fookus sellel üritusel, selle järgselt edutiimide ning mentorlusgruppide loomisel ja seda ka läbi uute liikmete aktiivsema kaasamise.

Teise teemana on ettevõtlusklubil sihikul tuleviku teema, mis on seotud noorte, hariduse ja ettevõtl(ikk)usega. Tulevik on noorte kätes. Milline on tänaste tüdrukute roll tuleviku juhtimismudelis? Kas ja kuidas praegune haridussüsteem seda rolli toetab?“

Noorteklubi president Lilian Promet:

„Sellel hooajal keskendub Noorteklubi kevadel alustatud projektile „JUHT, võrdne palk on konkurentsieelis“ ja valmistub selle sõnumiga ka Palgalõhe 2020 kampaaniaks. Meie eesmärk on leida esimene Eesti ettevõte, kes saab tunnistada, et maksab nais- ja meestöötajatele õiglast palka. Ühtlasi soovime hoogustada noorte edulugude ringlemist, et toetada nende ettevõtmisi.“

Küsis ja kirjutas Martiina Made