Kohtumine EENA esimese presidendi, asutajaliikme Reet Lajaga

Reet Laja on meie organsatsiooni asutajaliige ja esimene president. Tema
initsiatiivil meie naisteorganisatsioon EENA 1992. a moodustati. Kohtumisel rääkis Reet EENA 1990-ndate aastate teguvusest ja ka sellest kuidas otsustati
liituda just BPW maailmaorganisatsiooniga 1993.a.

Reet on aktiivselt tegev veel järgmistes vabaühendustes:

  • Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
  • MTÜ (ENUT)
  • Eesti Haridusfoorum MTÜ
  • Naiskoolituse Keskus MTÜ