EENA Tallinna Klubi naised käisid uudistamas sel sügisel avatud Pelgulinna riigigümnaasiumit

2023. aasta sügisel avati Tallinnas kolm uut kooli, sealhulgas ka Pelgulinna riigigümnaasium. Kooli nimest on kujunenud lühend PERG, nii koolipere oma kooli ka kutsub.

Külaskäigul võõrustas meid ja tutvustas koolimaja ning kooli väärtusi kooli kogukonnajuht Laura Toots.

Koolimaja loomisel on silmas peetud jätkusuutliku arhitektuuri põhimõtteid ning peamiseks ehitusmaterjaliks on kohalik puit. Kooli siseilme on loomulik ja looduslik, fuajees, aulas ja raamatukogus kasvavad päris puud.

Majas on loodusteaduste laborid, muusikaklass, projektitööklassid ja suuremad auditooriumid, sportimiseks on koolimajas nii võimla, jõusaal kui ka joogasaal.

Pelgulinna riigigümnaasiumis õpitakse muu hulgas lahendama suure mõjuga ühiskondlikke probleeme, kool on võtnud enda fookusesse jätkusuutlikkusega seotud teemad (keskkonna- ja kliimaprobleemid, demokraatia jätkusuutlikkus, jätkusuutlik disain ja kvaliteetne linnaruum).

Lisaks riikliku õppekava kursustele läbib iga õpilane ka maailmahariduse, ennast juhtiva õppija ning teadmiste teooria kursused. Koolis õpivad praegu 10.-12. klasside 360 õpilast ja samm-sammult on nad kasvamas 1080 õppijaga gümnaasiumiks.

Kool pakub laiapõhjalist gümnaasiumiharidust ja iga õpilane saab kokku panna oma õpitee ning minna soovi korral süvitsi reaal-, sotsiaal- või humanitaaralal või põimida eri valdkondi.

Lisaks põhiõppekavale on PERGis ka eesti keele kui teise keele õppekava ja kuulmispuudega õpilaste õpperühm. Koolipere usub, et mitmekesisus on väärtus ja nad seisavad selle eest, et PERGis ja perglane võib olla omamoodi ning mitut moodi. Nad on paindlikud ja loovad kooli, kus igaüks on toetatud ja leiab oma tee.

Kogukonnajuhilt kuulsime muu hulgas, et kogu koolis töötav personal on välja valitud lähtuvalt kooli väärtustest – kõik õpetajad ja teised koolitöötajad peavad kandma neid väärtusi, mis on koos kooli juhtkonnaga seatud. Samuti on kõik kooli õppima pääsenud lapsed läbinud vestlused, mille keskmes on samuti kooli põhiväärtused.

Koolihoone valmis arhitektuuribüroo Arhitekt Must ideekavandi “Seitse venda” järgi, mille autoriteks on Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Jõnn Sooniste, Katrin Vilberg, Lisett Laurimäe, Karoliine Kuus ja Kaire Koidu.

Pikemalt saab kooli arhitektuuri ja ehituse kohta lugeda siit.

 

Tuhat tänu Laura Tootsile koolimaja ringkäigu ja toredate lugude eest.

Soovime kooliperele jõudu ja rõõmu 🙂

Tallinnas, 15.11.2023

Kirja pani EENA Tallinna klubi kommunikatsioonijuht Mare Timian

Külas Pelgulinna Riigigümnaasiumis