Tartu klubi tutvus Mindminer Coaching&Supervision Arengukeskusega ning seadis eesmärke uueks aastaks

Meie klubi liikme Reeda ja kandidaatliikme Merle juhendamisel heitsime pilku kootsingu  (Coachingu) protsessile ja arutlesime, mille poolest erineb kootsing (Coaching) mentorlusest, koolitusest, supervisioonist vmss praktikatest.

Kuna koots (Coach) ei õpeta, vaid pakub peeglit, aitab eesmärke seada, teha neid mõõdetavaks, saavutatavaks ja keskendub tulevikule, siis saime Reeda ja Merle käest ka praktilised ülesanded. Soojenduseks sõnastasime igaüks mõne lausega  EENA väärtused. Edasi leppisime kokku reeglid, nagu näiteks koostöö, kohalolu ja konfidentsiaalsus ning   Maailmakohviku põhimõtteid rakendades moodustusid töörühmad, kus kohviku perenaise juhtimisel genereeriti ideid, mida järgneva aasta jooksul ellu viia. Ideid jagus toredatest tegemistest ja enesearengust naiste jõustamiseni. 

Et kootsimise protsessis on oluline jõuda konkreetsete tegevuskavadeni ja püstitatud eesmärkide elluviimiseni, siis võttis iga Maailmakohviku töögrupp endale vähemalt ühe ülesande, mis saab ellu viidud lähikuudel. Selle järgi otsustades, kui palju oli ideid kohvikulaual, tuleb klubil küll väga tegus aasta.

Kohtumine lõppes lõbusa harjutusega – meist sai auto.  Igal liikmel oli oma roll ehk igaüks kujutas endast vajalikku vidinat või seadet, mis kokku moodustas auto. See „koostamine” toimus ülikiiresti, sõnadeta ja autol ei puudunud ei rattad, rool, tuled ega kojamehed, reisijatest rääkimata. Meie meeskond toimib hästi!

Aitäh, Reet ja Merle, et toetasite ja juhendasite meie eesmärkide seadmist!

 Kootsing (Coaching) on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mille käigus julgustab koots (coach) oma kliente nende professionaalset ja isiklikku potentsiaali maksimaalselt ära kasutama.

Lähemalt saab lugeda siit:

http://coaching.ee/mis-on-coaching/ 

BPW_Tartu_klubi_2019