Tartus väideldi palkade avalikustamise teemal

 

Tartu klubi korraldas Võrdse Palga Päeva tähistamiseks sündmuse, kus osalesid tudengid,  äri- ja  ametinaised ning -mehed, teadlased ja eksperdid. Seega seinast seina seltskond. Sündmust toetas ENUT.

 

Jagasime EENA ja ENUTi ca 15-aastast kogemust palgalõhe teema teadvustamisel ja arutasime, mis on nende aastate jooksul muutunud. Kas ühiskond on selle aja jooksul saanud teadvustamise faasist lahenduste otsimiseni?

Ja, on välja pakutud erinevaid lahendusi. Nii kohustab Euroopa Liidu direktiiv aastast 2026 üle 100 töötajaga ettevõtteid palgad avalikustama. Soolise diskrimineerimise vältimiseks tuleb EL riikidel tagada, et tööandjatel on kontrollitavad töötasustruktuurid, mis välistavad soo tõttu palgaga seotud diskrimineerimise. See tähendab, et tööd tuleb hinnata oskuste, jõupingutuste, vastutuse ja töötingimuste ning muudel konkreetset töö- või ametikohta puudutavate tegurite alusel. Samuti on kandideerijal õigus saada enne töövestlust tulevaselt tööandjalt teavet ametikohal makstava algse töötasu või selle vahemiku kohta. Oluline on ka see, et töötajaid ei tohi takistada oma palka avaldamast ning tööandja ei tohi küsida kandideerijalt teavet tema praeguse või varasema töötasu kohta.

 

Poolt- ja vastuargumente teemal „ Kõik palgad peaksid olema avalikustatud” esitasid Tartu Ülikooli Väitlusklubi liikmed, mõned näited kõnedest:

– ausat võitlust ei saa pidada peidetud vastase vastu;

– inimeste mõttemaailma muutmine ei ole midagi sellist, mida riik saak ära teha;

– peaks kasutama muid meetodeid, mis ei ole nii suur privaatsuse rikkumine;

– palkade avalikustamisest ei lõika kasu ainult naised ja tulihingelised feministid.

 

Puudutasime ka palgalõhega seotud homoorikamaid seiku. Nii tõi Lee Maripuu oma 5. märtsil Postimehes avaldatud artiklis välja, et klaaslagi ei ole ainult Eestile iseloomulik nähtus. Näiteks USA-s on pikalt jälgitud kummalist statistikat – millal tõuseb Fortune 500 ettevõtte juhtide seas naiste hulk suuremaks Johni-nimeliste meeste omast. See juhtus esimest korda 2023. aastal.

 

Tekst: Riina Piigli, EENA Tartu klubi liige