TÖÖTOA MATERJALID

roheline -hooliv-maailm

Roheseminari üldslaidid

Autorid: Helen Orav-Kotta, Erika Pihl, Siiri Tiivits-Puttonen, Riina Piigli

Lae alla

Keskkonna mõtestamine. Miks üldse peab ettevõtluses keskkonnaga arvestama?

Külalislektor Tartu seminaril, Aveliina Helm

Lae alla

Screenshot 2022-03-09 at 08.56.09

Me kõik teame seda, aga ei tee mitte midagi

Tallinna töötoa esineja, Mihkel Kangur

Lae alla

Screenshot 2022-03-09 at 08.54.26

Kuidas inimene muutub?

Tallinna töötoa esineja, Grete Arro

Lae alla

Miks on kasulik metsanduses arvestada loodusega? Eesti mets ja ettevõtlus.

Rainer Kuuba

Lae alla

Kodas Presentatsioon Naised ettevõtluses

Võru seminari ettevõtja Kodas presentatsioon

 

Lae alla

Plast ja kemikaalid tootmises ja toodetes. Võimalused ja ohud. Plastiringlus ja -ringmajandus

Külalislektor Pärnu seminaril, Kai Klein

Lae alla

roheliseks-kasvamine

Pärnu seminari ettevõtja MTÜ Aasavili presentatsioon

Lae alla

ROHEETTEVÕTJATE LOOD

Reserve Resources – Ann Runnel

Tilk! – Pille Lengi

Karin Rask Design

Villapai – Iti Aavik ja Kadri Viirand

Ringkarp – Katarina Papp

Materjalivoog – Mayri Tiido

MENTORID

Kai Klein  on MTÜ Balti Keskkonnafoorumi juhatuse liige ja keskkonnaekspert, käesolevast aastast ka Ääsmäe põhikooli loodusainete õpetaja. Ta on pikalt tegelenud keskkonnateemaliste rahvusvaheliste projektidega. Viimastel aastatel on mitmete tegevuste fookus olnud erinevate sihtrühmade – tarbijad, ettevõtted – kemikaalide alase teadlikkuse tõstmisel. Oman pikaaegset kogemust koolituste ja loengute läbiviimisel kemikaalidest meie igapäevaelus ning ohutumate valikute teadvustamisel.

Riina Piigli, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna  haridusega, on olnud ettevõtluses 1990ndatest. Alustanud mööblitootmiskooperatiivis, enamuse eraettevõtluse aastatest tegutsenud autovärvitehnoloogia valdkonnas – olles BASF, maailma suurima keemiakontserni autovärvide maaletooja Eesti ja Läti alal. Tänaseks õnnestunud suurem osa äritegevusest naabermaa kolleegile maha müüa. EENAs naudib head seltskonda ja võimalust panustada.

Siiri Tiivits-Puttonen on ettevõtja, e-äri strateeg ja keskkonnasõber. Ta nõustab kliente tulemuste saavutamiseks  e-äri valdkonnas. Siiri on üks väheseid e-äristrateege, kelle nõustamispagasisse kuulub ka digitaliseerimisprotsesside rohestrateegiate koostamine. Kaasaegsed digitaalsed kasvuturundusvahendid on tema kirg. Enda kohta on ta öelnud: “Olen e-ärisid kasvatanud üle 20 aasta ehk tegelikult antud valdkonnas olen lausa dinosaurus . Minu jaoks on oluline, et Maaema ja tema lapsed oleksid hoitud ja kaitstud ning et meie naised teaksime kuidas seda teha nii oma isiklikus elus ja ka tööl. Seetõttu sai algatatud projekt “Naised ettevõtluses – ROHELINE JA HOOLIV MAAILM”. Aitan kaasa Sinu äri digitaalse näo loomisele ja kasvatamisele!”

Erika Pihl on jätkusuutlikkuse valdkonna ekspert. Viimased aastad on Erika tegelenud ESG suuna edendamisega Eesti ettevõtetes Estanc AS (Eesti Keskkonnasõbralik Ettevõte 2019 Keskkonnajuhtimise eriauhinna võitja) ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS, pannes suurt rõhku strateegilisele visioonile ning integreeritud keskkonnakavale, unustamata majanduslikku edu ning sotsiaalset vastutust.

Helen Orav-Kotta on Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi kaasprofessor, mereökoloog ja keskkonnabioloog, kelle igapäevatööks on tegeleda erinevate bioloogiliste protsesside uurimisega Läänemeres, looduse hüvede hindamisega ning jätkusuutlike sinimajanduslike lahenduste väljatöötamisega. Tema igapäevast tegevust saadab küsimus, kuidas keskkonnakeemia, puhastusvahendid, kosmeetika veekeskkonda mõjutavad? Kosmeetika ja keskkonnakeemia on tema hobi olnud peaaegu 15 aastat. Juhib Eesti Looduskosmeetika Liidus tarbijavalikute sektorit ning viib läbi sellealaseid koolitusi ettevõtetele ja tarbijatele.
Viimased viis aastat olnud gümnaasiumis keskkonnamajanduse õpetaja majandus- ja ettevõtluseriala õpilastele, eesmärgiga suunata noori ettevõtjaid keskkonnaga arvestavatele lahendustele.

Maie Mängel on pikaajalise kogemusega raamatupidaja ja ettevõtja, kes tegeleb igapäevaselt äriprobleemide lahendamisega.
Ta nõustab ja toetab alustavaid ettevõtjaid firmade loomisel. Lisaks saab tema käest vastused kõikide maksu- ja personalialaste ning raamatupidamise kohta käivatele küsimustele. Maie toetab ettevõtjaid ja aitab nende probleemidele leida parimad lahendused.
Holistikuna vaatab ta alati suurt pilti ja see on suureks abiks juhtide toetamisel. EENAs panustab Maie juhatuses ja lööb aktiivselt kaasa klubi ettevõtmistes. Metsa- ja looduseinimesena soovib ta, et ka tulevikus oleks inimestel koht, kus oma energiat koguda.