Veebiseminar „Sissejuhatus ringdisaini“

 

22. märtsil 2023 toimus veebiseminar „Sissejuhatus ringdisaini“, mida viis läbi Joel Kotsjuba.

 

Joel Kotsjuba on oma professionaalses karjääris viimased 6 aastat aidanud ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel ärilisi väljakutseid lahendada ja metoodiliselt innovatsiooni luua läbi kasutajakeskse mõtteviisi, teenuse- ja tootearendamise ning strateegilise disaini rakendamise. Alates 2021. aasta aprillist arendab Joel digiriigi teenuseid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis teenusedisaini nõunikuna.

 

Tänapäeval toimib ühiskond lineaarses majandusmudelis. See tähendab, et me kasutame maavarasid selleks, et toota, kuid kui tooteid pole enam vaja või kui need meile enam huvi ei paku, siis viskame need lihtsalt ära.

 

See pole aga planeedi suhtes jätkusuutlik ning meie ühiskond peaks hakkama ringselt toimima ja mōtlema ning väärtustavalt käituma.

 

See, milline saab olema toote või teenuse keskkonnamõju, otsustatakse suurel määral ära disainifaasis. Seetõttu on disainil väga oluline roll ringmajanduse põhimõtetele üleminekul. Ringdisain on disainiprotsess, mille eesmärk on toodetele ja teenustele uuenduslike ning jätkusuutlike lahenduste loomine. Ringdisaini edukas rakendamine eeldab ettevõtetelt teatud sisemise suutlikkuse ja pädevuse olemasolu.

 

Ringdisainile üleminekuks on olulised kolm sammu: disainida välja jäätmed ja reostus, hoida tooted ja materjalid kasutuses, uuendada ja taastada looduslikke süsteeme. Sealjuures on oluline kõigi panus ja kaasatus.

 

 

Kuidas toote eluiga pikendada?

 

1. Toodet peab olema võimalik teiste toodetega ühildada.

2. Toote disain tuleb tulevikule mõeldes luua. See tähendab, et toodet peab olema võimalik tulevikus parandada, uuendada või täiesti ümber disainida. Seega peab disain võimalikult lihtne ja multifunktsionaalne olema.

3. Toote remontimine peab kasutaja jaoks olema lihtsaks tehtud. Tarbijad hindavad võimalust kasutusjuhendite abil ise toodet parandada. See tõstab toote väärtust ning oluline on arendada toote osasid, mida on lihtne vahetada ja parandada. Lisaks on oluline mõelda garantii (sh eluaegse garantii) pakkumise võimalustele.

4. Iga toote osa tuleb eraldiseisvana võtta, sest toodet peab olema võimalik nii lahti võtta, et see ühtegi osa ei kahjusta.

5. Inimesi tuleb julgustada õigel ajal ja kiirusega tegutsema, mis aitab neil oma tegevusi mõtestada. See loob tootega emotsionaalse sideme, mis innustab kasutajat tulevikus toodet parandama või ümber disainima, mitte ära viskama.

6. Toote jääkväärtuste ärakasutamine – toomisest tarbijateni ja seejärel tagasi tootmisesse (toodete tagastamisvõimalus). Jääkväärtust saab ise kasutada või materjalid teistele kasutamiseks anda. Kui toodet ei saa enam teisele või kolmandale ringile saata, siis võetakse toode tagasi ja kasutatakse selle detaile või vahetatakse need uute vastu välja.

 

Ringdisain.ee leheküljel pakub Disainikeskus erinevaid võimalusi, kuidas oma teadlikkust suurendada, sh ringdisaini audit ja sprint. Tutvu võimalustega siin: https://ringdisain.ee/ringmajandus-ja-disain/koolitused/.

 

Ringdisaini audit

 

Ringdisaini audit aitab igal ettevõttel või organisatsioonil selle praegust disainivõimekust, strateegiat, praktikaid ja tootearendust analüüsida.

Auditi viib läbi ringmajanduse ekspert ja disainijuht.

Auditi tulemusena valmib ettevõtte raport koos konkreetsete soovitusega edaspidisteks tegevusteks.

 

Ringdisaini sprint

 

Ringdisaini sprindi eesmärk on leida võimalusi toodete-, teenuste- ning ärimudeli arendamiseks lähtuvalt ringmajanduse ja -disaini põhimõtetest ning strateegiatest, muutes ettevõtte tegevuse keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikimaks.

Sprint kestab kaks päeva ja koosneb kaheksast ülesandest. Esimene päev keskendub äristrateegia väärtuste kaardistamisele ja võimaluste leidmisele ning teine päev ühe toote- või teenusekontseptsiooni arendamisele.

Sprindi lõpuks valmib dokument, mis annab ülevaate äri arendamise võimalustest ja ühe toote või teenuse ideest.

 

 

Aitäh, Joel Kotsjuba, heade nōuannete ja juhtnööride eest!

 

Vestlust modereeris programmi eestvedaja Siiri Tiivits-Puttonen.

 

Täname partnereid ja ettevõtteid, tänu kellele seminar võimalikuks sai: Coca-Cola Fond, EVEA, EBS.

 

Loe lähemalt ja registreeru eesootavatele sündmustele: https://bpw-estonia.ee/eena-esitleb-roheline-ja-hooliv-maailm/

 

Tekst: Jolan Henriette Koduvere, EENA Võru klubi ja roheprojekti kommunikatsioonitiimi liige