Veebiseminar „Rohelise personalijuhtimise rakendamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes: võimalused ja väljakutsed"

14. septembril toimus veebiseminar „Rohelise personalijuhtimise rakendamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes: võimalused ja väljakutsed”, mida viis läbi Riigikantselei personalinõunik Maarja Kalmet.

 

Maarja Kalmet tutvustas oma ettekandes rohelise personalijuhtimise kontseptsiooni, tegi sissevaate rohelise personalijuhtimise praktikatesse, vaatles rohelise personalijuhtimise võimalusi ja väljakutseid ning tutvustas praktilisi näiteid.

 

Tänapäeva maailmas muutub keskkonnasäästlikkus üha olulisemaks. Ettevõtted, olenemata nende suurusest, seisavad silmitsi kasvava survega oma tegevus keskkonnasõbralikumaks ja jätkusuutlikumaks muuta. Üks võimalus selle saavutamiseks on rohelise personalijuhtimise rakendamine.

 

Mis on roheline personalijuhtimine?

 

Roheline personalijuhtimine (green human resource management) on kontseptsioon, mis ühendab keskkonnahoidlikud juhtimistavad ja personalijuhtimise protsessid. Selle eesmärk on luua ettevõttes teadlik ja strateegiline kultuur, mis propageerib keskkonnasõbralikke väärtusi, tavasid ja algatusi. Keskne idee on, et töötajad mõistaksid ja väärtustaksid keskkonnasäästlikkust ning rakendaksid seda oma igapäevatöös ja elus.

 

Rohelise personalijuhtimise võimalused

 

Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele on oluline rohelise tegevuskava väljatöötamisega juba varakult alustada. Selline kava hõlmab organisatsiooni, töötajatevahelist ja ametlikku käitumist, mis aitab ettevõttel keskkonnasäästlikke eesmärke saavutada.

 

Organisatsioonilise käitumise osas võivad ettevõtted julgustada töötajaid näiteks ühistransporti kasutama, jäätmeid vähendama ning energiat ja ressursse säästlikult kasutama.

 

Töötajatevahelise käitumise kaudu saavad töötajad üksteist motiveerida keskkonnasõbralikumalt tegutsema, teadmisi jagada ja rohelist töökäitumist õpetada.

 

Ametliku käitumise osas võib juhtkond tööülesannetele konkreetseid keskkonnasäästlikke nõudeid seada, mis aitab töötajatel keskkonnasõbralikke otsuseid teha.

Ettevõtte brändi atraktiivsuse suurendamine: roheline personalijuhtimine aitab ettevõtetel tööandja brändi atraktiivsemaks muuta. Töötajad ja klientid eelistavad sageli ettevõtteid, mis panustavad keskkonnasäästlikkusse. Roheline personalijuhtimine aitab seega ettevõtetel talente meelitada ja klientide lojaalsust säilitada.

 

Kulude kokkuhoid: rohelise tegevuskava rakendamisega kaasneb kulude kokkuhoid. Vähesem ressursside kasutamine ja jäätmete vähendamine aitavad ettevõttel pikemas perspektiivis raha säästa.

 

Töörahulolu tõstmine: keskkonnasõbralikumad töökeskkonnad loovad sageli parema töörahulolu. Töötajad tunnevad end hästi, kui nad teavad, et nende tööandja hoolib keskkonnast ja toetab keskkonnasõbralikke algatusi.

 

Rohelise personalijuhtimise väljakutsed

 

Teavitamine ja harimine: väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks võib olla keeruline luua piisavalt ressursse, et töötajaid keskkonnasäästlikkusest teavitada ja harida ning neid rohelise käitumise edendamisel toetada.

 

Kultuuri muutmine: kultuuri muutmine võtab aega ja nõuab pühendumist. Väiksemates ettevõtetes võib see olla eriti väljakutsuv, kuna igal töötajal on ettevõtte kultuurile suur mõju.

 

Ressursside piiratus: väikestel ettevõtetel võivad olla piiratud ressursid keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja praktikate rakendamiseks.

 

Roheline personalijuhtimine on väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele võimalus teha samm jätkusuutlikkuse poole. Kuigi see võib kaasa tuua väljakutseid, nagu teavitamine ja kultuuri muutmine, on sellel ka palju potentsiaali, sealhulgas ettevõtte brändi atraktiivsuse suurendamine, kulude kokkuhoid ja töötajate rahulolu tõstmine.

 

Kui soovid oma ettevõtet keskkonnasäästlikumaks ja jätkusuutlikumaks muuta, kasuta rohelise personalijuhtimise võimalusi! See on samm õiges suunas nii keskkonna kui ka ettevõtte tuleviku jaoks.

 

Roheliselt on võimalik!

 

Aitäh, Maarja Kalmet, põhjaliku ülevaate ja praktiliste suuniste eest!

 

Täname partnereid ja ettevõtteid, tänu kellele seminar võimalikuks sai: Coca-Cola Fond, EVEA, EBS.

 

Loe lähemalt ja registreeru eesootavatele sündmustele: https://bpw-estonia.ee/eena-esitleb-roheline-ja-hooliv-maailm/

 

Tekst: Jolan Henriette Koduvere, EENA kommunikatsioonijuht ja roheklubi liige