VEEBISEMINAR „ROHELINE KONTOR ON MIDAGI ENAMAT KUI KESKKONNASÕBARLIK TÖÖKOHT“


4. MAIL
2023 TOIMUS VEEBISEMINAR „ROHELINE KONTOR ON MIDAGI ENAMAT KUI KESKKONNASÕBRALIK TÖÖKOHT“, MIDA VIIS LÄBI MIRELL MERIRAND.

 

Mirell Merirand on ringsete ärimudelite koolitaja, Zero waste koolituste koordinaator ja ettevõtja.

 

Roheline kontor – miks?

 

Piirid tööelu ja isikliku elu vahel on hägustunud.

Üha rohkem inimesi töötab kontoripõhises töökeskkonnas.

Kontorites veedab suurema osa oma tööajast juba rohkem kui kaks kolmandikku Euroopa Liidu töötajatest.

Kontorid tarbivad kuni 40% maailma toorainest ja ressurssidest.

 

Kuidas? 

 

Kõik muutused saavad alguse teadlikkusest. Oluline on teadlikkust nii kaastöötajate kui ka juhatuse seas tõsta, sest muutuse läbiviimiseks on oluline tihe koostöö ja igaühe panus. Juhtkond peab ideega kaasas olema, sest rohelise kontori jõustumine võtab aega. Samas säästab rohelisele kontorile üleminek ettevõttele lõppkokkuvõttes suure hulga raha.

 

10 sammu rohelise kontori loomiseks

 

Selgita välja/vaata üle kontori keskkonnaaspektid ja -mõjud

Otsi parenduseks võimalusi

Vajadusel täiusta keskkonnategevust

Vali rohelise kontori koordinaator ja töörühm

Koosta keskkonnapoliitika

Püstita keskkonnaeesmärgid ja koosta tegevuskava

Leppige  süsteemi toimivana hoidmiseks kokku käitumisreeglid

Koolita ja kaasa kõiki töötajaid

Mõõda ja hinda kontori keskkonnategevuse tulemuslikkust

Kontrolli kokkulepitud reeglite täitmist

 

Rohelise kontori peamised valdkonnad

 

Jätkusuutlikkuse planeerimine ja juhtimine

Energia- ja veekasutus

Paber ja kontoritarbed

Jäätmed, liigiti kogumine

Üritused, toitlustus

Koristamine

Transport

Praktilised näpunäited

 

Mõtle enne kui prindid

 

Prindi dokumente ainult äärmise vajaduse korral, eelista ekraanidelt lugemist

Tee dokumendid internetis kättesaadavaks

Jaga prinditud dokumente teistega

Edasta teavet elektroonsel kujul

 

Keskkonnahoidlik printimine

 

Printimisel vali formaat, mis aitab paberit säästa

Väldi tühjade lehtede printimist (eelvaate funktsioon)

Prindi kahepoolselt ja must-valgelt

Prindi ainult vajaminevad dokumendid

Eelista keskkonnahoidlikku pabertoodet

 

Jäätmed, liigiti kogumine

 

Enne tegutsemist mõtle hoolega läbi!

Kus jäätmed tekivad?

Milliseid jäätmeliike tekib?

Kas ja kuidas on korraldatud jäätmete (liigiti) kogumine?

Kas kontoris on paika pandud ühtsed reeglid jäätmete liigiti kogumiseks?

Kas ja millisel tasemel on tarvitusele võetud jäätmeteket vältivaid meetmeid?

Milline on töötajate teadlikkus jäätmetekke vältimise ja jäätmete liigiti kogumise osas?

Kas on olemas andmed, kui palju jäätmeid tekib?

 

Energiakasutus

 

Kontori energiatarbest kulub ligikaudu 60–70% valgustusele, küttele ja soojale veele.

Lülita seadmed välja, kui sa neid ei kasuta

Kasuta energiatõhusaid valgusteid

Kasuta ja tooda taastuvenergiat

 

Lae slaidid alla siit

Aitäh, Mirell Merirand, praktiliste suuniste ja näpunäidete eest!

 

Täname partnereid ja ettevõtteid, tänu kellele seminar võimalikuks sai: Coca-Cola Fond, EVEA, EBS.

 

Loe lähemalt ja registreeru eesootavatele sündmustele: https://bpw-estonia.ee/eena-esitleb-roheline-ja-hooliv-maailm/

 

Tekst: Jolan Henriette Koduvere, EENA noorte roheliikumise eestvedaja ja roheprogrammi kommunikatsioonitiimi liige