Sulge menüü

Naisetele suunatud äriprogramm “Kõik on võimalik!” tõi aastaga juurde ligi 200 naisettevõtjat

2018. aasta alguses sai alguse Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni, EBSi ja Coca-Cola Fondi ühisprojekt „Kõik on võimalik“, mille eesmärk on suurendada naisettevõtjate osakaalu Eestis ning anda teadmisi, inspiratsiooni ja julgust naistele, kellel on huvi alustada ettevõtlusega või arendada olemasolevat ettevõtet. Antud naiseettevõtluse programm on Coca-Cola ülemaailmse projekti osa, kus eesmärgiks on innustada 5 miljonit naist aastaks 2020 tegelema ettevõtlusega.

Projekti üritustel osales kokku üle 500 naise, toimusid inspiratsioonikoolitused Eestimaa erinevates linnades ning ellu kutsuti edutiimid, kus naised juba süsteemselt üksteist toetades ettevõtluses samme astusid. Edutiimide meetod on suurepärane vahend eesmärkide saavutamiseks. Edutiimi “Sammust edusaamuni” tegemistel ja paljudel naisettevõtjate lugusid saab kiigata siit

Detsembris toimus projekti lõpuüritus, kus tehti kokkuvõtteid ja toodi välja peamised tähelepanekud:

  • projekti raames toimunud üritustel osales kokku üle 500 naise – inspiratsioonikoolitused Eestimaa erinevates linnades
  • ellu kutsuti edutiimid, kus naised juba süsteemselt üksteist toetades ettevõtluses samme astusid.
  • populaarsemad valdkonnad naiste ettevõtluses on tervise- ja sotsiaalteenuste ning hariduse valdkond, samuti hulgi- ja jaekaubandus; finants- ja raamatupidamisteenus. Vähem on naisi tehnoloogia- ja innovatsioonipõhises tegevusvaldkonnas
  • enamus naiste poolt loodud ettevõtetes omanik ainus palgatöötaja ning põhiliseks probleemiks ongi see, et suur osa naisettevõtjaid ei ole tööandjad
  • koostati ka kaasava ettevõtluse memorandum, mis on jõudnud kõikide Eesti poliitiliste erakondadeni
  • inspiratsioonikoolituste ja edutiimide kaudu said naised luua kasulikke kontakte, sest see on ettevõtluse vundament

Kokkuvõtvalt võib öelda, et naistel on ettevõtluse vastu suur huvi. Kuid naistel on vaja rohkem julgustust, omane on tagasihoidlikkus ja liigseid riske ei julgeta võtta. Tuleb julgelt võtta hetk, mõelda, mida elult ja ettevõtluses soovitakse saavutada ning omaks võtta mõtteviis, et tõesti on elus kõik võimalik, kui vaid väga tahta.

Naised ettevõtluse fännileht Facebookis on siin: https://bit.ly/2L7SNdJ

Naised ettevõtluse fännileht Instagramis on siin: https://bit.ly/2N3pWrC

Parim võimalus tulevikuks valmis olla on tulevik ise luua!

ENESEVÄÄRTUSTAMINE ON SINU ESIMENE TÖÖ

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA) noorteklubi alustas kevadel koolinoorte projektiga „Eneseväärtustamine on Sinu esimene töö“. 9.–12. klassi õpilastele räägitakse eneseväärtustamisest, soolisest palgalõhest, segregatsioonist, tööandjalt õiglase palga küsimisest ja ka eneseväljendusoskuse arendamisest.

 Teavitustöö käigus uurisime noortelt, mis on nende unistuste töö ja kui palju nad soovivad ühes kuus palka saada. Võtsime seeläbi teemaks Eesti keskmise palga ning arutlesime naiste ja meeste töötasu erinevuse üle. 2018. aastal on Eestis naiste ja meeste keskmiste palkade erinevus 25,3%. Küsime noortelt, mida nemad arvavad, kuidas Euroopa kõrgeimat numbrit vähendada.

Projekti käigus oleme selgeks saanud, et poisid on julgemad, ambitsioonikamad ja riskialtimad. Tüdrukud aga vajavad rohkem julgustamist ja innustamist. Kui vaadata koolides tublide õpilaste tahvleid, siis sealt joonistub selge muster – tüdrukud on paremad õpilased. Sellised ootused vähendavad Prometi hinnangul julgust eksida ja riskida, mis on muidu edukuse alused.

Projekti käigus soovitame noortele:

Usalda elu – julge otsustada ja vastutada

Pole olemas absoluutset tõde. Elu ei ole kool, elu on improvisatsioon. See, mis täna on õige, võib olla homme vale ja vastupidi. Keskkooli lõpetamine on mõistagi väga oluline, aga kui see ei õnnestu plaanitult, ei ole veel elu läbi. Väga oluline on julgus otsustada, aga ka mõista, et see nõuab vastutust. Loo endale uusi võimalusi, ole valmis vastu võtma väljakutseid ja tee midagi, mida sa varem ei ole julgenud teha. Julge olla see, kes oled, mitte see, keda teised arvavad, et oled!

Loo süsteeme

Süsteemid aitavad tajuda tervikut. Mõtle läbi, miks sa teed seda, mida teed. Pane paika, mis on sinu visioon ja kuidas sa saad seda ellu viia. Keskendu oma tugevustele ja tegele sellega, mis sulle rahulolu pakub.

Küsi õiglast palka

Enne töövestlusele minekut soovitame teha eeltööd selle ametikoha palga osas. Teatud ametikohtade kohta on küll olemas üldised palganumbrid, aga Eestis on erasektoris palgad konfidentsiaalsed, mistõttu on info leidmine raskendatud. Üks võimalus on noortel töökarjääri alguses mõelda igakuistele kuludele (sh. meelelahutuskuludele) ja vastavalt nendele summadele välja arvutada soovitud töötasu. Tööandjad kinnitavad, et täna küsivad naised töövestlusel võrreldes meestega taskuraha. Soovitame noortel olla julgemad õiglase palga küsimisel. Väga aktiivselt arutleme ka selle üle, mis saab siis, kui palgad on tulevikus avalikud.

Jälgi oma kõnekeelt

Sõnal on jõud ja on äärmiselt oluline, kuidas ja mida sa räägid. Loobu sõnadest, nagu üritan, tahaks, saaks, peaks, oleks ja poleks. See on nii-öelda kassikeel, mis mõjutab alateadlikult meie enesekindlust.

Hoia vaimne ja füüsiline tervis tasakaalus

Lisaks kohustustele ja igapäevategevustele on tähtis leida aega iseendale. Teavitustegevustel oleme noortele teinud ka kohalolu harjutuse, viies läbi ühe hingamismeditatsiooni, mis tasakaalustab vasakut ja paremat ajupoolkera. See on nende jaoks uudne kogemus ning oleme selle kohta positiivset tagasisidet saanud

Teavitustegevusi koolides viivad läbi Angela Ventsel ja Lilian Promet.

NAISED ETTEVÕTLUSES

Kingime Eesti Vabariigile 100. juubeliaastal 100 uut naisettevõtjat!

BPW Estonia koos partnerite Coca-Cola HBC Eesti AS ja Estonian Business School`iga viivad ühe aasta jooksul läbi naisettevõtjatele suunatud arenguprogrammi „Kõik on võimalik!“. Programmi eesmärk on suurendada naisettevõtjate osakaalu Eestis ning anda teadmisi, inspiratsiooni ja julgust 400 naisele, kellel on huvi alustada ettevõtlusega või arendada olemasolevat ettevõtet.

Programmi raames viime läbi inspiratsioonikoolitused (linkida koolituslehega) –  Tallinnas (kahel korral), Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Võrus. Inspiratsioonikoolitustel osalejad saavad järgmise etapina osa võtta Edutiimide koolitusest (linkida Edutiimi lehega). Koostöös Estonian Business School`iga on välja töötatud naisettevõtjatele suunatud internetipõhised koolitusmaterjalid ja oskustestid.

Naistele suunatud arenguprogrammi raames jagavad oma kogemusi äriidee leidmisest ja arendamisest, võrgustike loomisest ning innovatsioonist ettevõtluses edukad noored naisettevõtjad Kriss Eglite (New Vintage by Kriss), Kriss Soonik Käärmann (Kriss Soonik), Kadri Tuisk (Clanbeat), Kadri Tali (Põhjamaade Sümfooniaorkester), Mari-Liis Lind (TechSisters) ja Pille Lengi (Tilk kosmeetika).

TUTVU AJAKAVAGA JA REGISTREERU SIIN

Taustainfo

Kui palju on Eestis naisettevõtjaid? GEM (Global Entrepreneurship Monitor) uuringu andmetel on naiste ettevõtlusaktiivsus Eestis pidevas muutumises. 2017. aastal moodustas Eestis ettevõtlusega alustanud või ettevõtjana kuni kolm ja pool aastat tegutsenud naiste osakaal ligi 12%, lähiriikides – Lätis 9,6%, Soomes 5,6% ja Saksamaal 3,1%. Praxise 2015 aasta andmetel koostatud ülevaatest “Naisettevõtjate olukorrast Eestis” selgub, et Eestis tegutsevatest ettevõtjatest moodustasid naisettevõtjad 28% ja enamikul nendest (72%) on ettevõtted, kus omanik on ka ainus palgatöötaja. Naiste ärid on reeglina väiksemad ning madalama kasvutrendiga. Populaarsemad valdkonnad naiste ettevõtluses on tervise- ja sotsiaalteenuste ning hariduse valdkond, samuti hulgi- ja jaekaubandus; finants- ja raamatupidamisteenus. Uuringute põhjal on naisi vähem tehnoloogia- ja innovatsioonipõhises tegevusvaldkonnas.

Millised on naisettevõtlustrendid maailmas?

Naiste ettevõtlusaktiivsus kasvab kogu maailmas ning möödunud aastal alustas uuringu andmetel ettevõtlusega 163 miljonit naist ning 111 miljonit tegutses juba töötavas ettevõttes.

Huvitav on fakt, et globaalselt kasvab naiste ettevõtlusaktiivsus majanduslanguse ajal ja kahaneb majanduskasvu ajal. Samas on hästi seletatav üldise suundumusega, et globaalses vaates on naisettevõtlus enamasti vajadus- ja mitte võimaluspõhine.

Miks on naisettevõtjaid vähe? Naiste ja meeste ettevõtlusalast positsiooni uurides on jõutud järeldusele, et paljud probleemid ettevõtlusega alustamisel ja ettevõtte arendamisel on naistel ja meestel ühised, samas avalduvad paljud neist naiste puhul märksa teravamalt.

  • Äriidee ja kapital: julgus oma õige äriidee ära tunda ja teoks teha ning  ligipääsetavus finantsressurssidele.
  • Aeg, mis kulub ettevõtte arendamiseks: olukord, kus naistel lasub suurem hoolduskohustus perekonna ees (töö-ja pereelu ühildamine), jääb neil vähem aega ettevõtlusega tegelemiseks
  • Võrgustike loomine ja arendamine: meestel on traditsiooniliselt rohkem toetavaid võrgustikke ja ligipääs strateegilisele informatsioonile. Samas on naistel rohkem perekeskseid ja hoolitsemisega seotud võrgustikke, kuhu investeeritud aeg, raha ja jõupingutused ei anna tihti ettevõtluse seisukohast positiivset väljundit.

Inspiratsioonikoolitus „Kõik on võimalik“

Kas Sa oled mõlgutanud mõtteid ettevõtjaks hakkamisest?

Sul on kindel soov hakata ettevõtjaks, kuid pole siiski esimesi samme astunud?

Sul pole äriideed?

Sul on mitu äriideed, kuidas ära tunda see õige? 

Kuidas luua suhtevõrgustikke ja arendada ärikontakte? 

Kuidas ettevõtte ülesehitamisega praktikas algust teha? 

Kui mõni nendest küsimustest kõnetas sind, siis inspiratsioonikoolitus on just sinule!

Inspiratsioonikoolituse eesmärgid: 

1. Anda tuul tiibadesse uutele ja värsketele äriideedele ning julgustada naisi ettevõtlusega alustama.

2. Lihvida oskusi tõhusaks suhtlemiseks, kontaktide loomiseks ja oma idee arendamiseks. 

3. Teadvustada ja lahendada kitsaskohti, millega puutuvad naised kokku eesmärkide püstitamisel ning  oma äriidee arendamisel.

4. Saada ideid ja luua tegevuskava isikliku ettevõtte loomiseks. 

5. Laiendada kontaktvõrgustikku ärialaste eesmärkide saavutamiseks

Keda ootame osalema?

Ootame osalema noori tegusaid naisi, kes on oma ettevõtte loomisest unistanud, kuid ei ole seda veel teoks teinud. Ootame ka naisi, kes soovivad oma äri arendada/laiendada. Inspiratsioonikoolitus on neile, kes soovivad omavahel kogemusi jagada, innustust ammutada, üksteiselt õppida ja kohtuda uute,  põnevate ning toetavate inimestega.

Koolituse teemad

1.Kuidas häid äriideid leida? Kuidas tunda ära oma idee? Kuidas arendada loovust ja ettevõtlikkust? 

2. Kuidas luua kontakte ja arendada enesekindlust? 

3. Kuidas oma ideid leida? Kuidas ideega edasi liikuda? 

Koolitajad

Ester Eomois (BPW Estonia Ettevõtlusklubi president, EBSi õppejõud) ja 

Signe Ventsel ( BPW Estonia Tallinna klubi liige, Brandmoon OÜ)

Signe Ventsel

Lisaks osalevad koolitusel edukad naisettevõtjad. 

Koolituse osalustasu on 10 eurot kanna palun BPW Estonia arvele  EE301010220123418019

Registreeri koolitustele siit

27. oktoobril Jõhvis kell 11-15.00, koht täpsustamisel, registreerimine on alanud

17. novembril Tallinnas kell 11-15.00, koht täpsustamisel, registreerumine on alanud

Liitu alustavate naisettevõtjate edutiimiga!

Sina oled oma edu võti

Kas oled mõelnud oma ettevõtte loomisele või selle laiendamisele? Sul on kindel eesmärk, aga lükkad selle täitmist ikka  edasi?
Sina oled oma edu võti – astu esimene samm ja ühine Edutiimiga! Osaledes tiimitöös saad julgustust, nõuandeid ja ajalise raami oma eesmärgi saavutamiseks. Oluline on sõnastada oma eesmärk SMART meetodi abil.

Ühtsuses peitub jõud

Edutiimide kontseptsioon põhineb  USA-s välja töötatud ja BPW International poolt laialdaselt praktiseeritud meetodil, mille aluseks on tiimiliikmete toetus. Programmi „Naised ettevõtluses” raames käivitame 3-5 liikmest koosnevad Edutiimid,  kus osalejate eesmärgid on seotud ettevõtte loomise või arendamisega. Tiimiliikmete tugi aitab hoida pilgu eesmärgil  ja astuda süstemaatilisi  samme selle elluviimiseks.

Kui soovid astuda Edutiimi liikmeks, võta ühendust Edutiimide koordinaatoriga: Anu Viks anuviksbpw@gmail.com

Edutiim paneb tegutsema

Edutiimis tekkiv sünergia ja toetav suhtumine lisavad eneseusku ja sihikindlust. Koos võetud eesmärgid on palju kergemini saavutatavad. Tiimikaaslased avavad end üksteisele, usaldavad üksteist ja säilitavad samas konfidentsiaalsuse.

Kõik teed viivad sihile

Iga tee on õige, sest see on sinu tee. Kaaslased ainult toetavad ja annavad tagasisidet, sa ei peaks pelgama kriitikat, vaid sellest õppima. Edutiimis osalenud on väga positiivselt kirjeldanud, kuidas tänu toetavale grupile ja kindlale ajaraamile on nende eesmärgid teoks saanud. Tiim saab kokku iga 2-4 nädala tagant, esimesel/teisel kohtumisel kokku lepitud kuupäevadel 6-8 kuu jooksul.

Määra oma sammu pikkus

Igal kohtumisel püstitatakse ülesanne järgmiseks korraks ja räägitakse tiimikaaslastele tehtud tööst ja ette tulnud raskustest. Koos otsitakse lahendusi. Kohtumistel jaguneb aeg kõigi osaliste vahel võrdselt, igale osalejale 30 minutit. Kohtumise lõpus sõnastatakse uus vaheeesmärk järgmiseks kohtumiseks.

Tööriistad

Edutiimi töö korraldamise juhend
Edutiimi kaaslaste toetus
Edutiimi koordinaatori tugi ja nõuanded
Eelmistes Edutiimides osalenute edulood

Oled oodatud osalema Edutiimis! Võta ühendust ja registreeru siin

Anu Viks
Edutiimide koordinaator

Ettevõtlikud_naised_banner_890x220_5
Ettevõtlikud_naised_banner_890x220_6

BPW Estonia inspiratsioonikoolitustel on osalenud 200 naist, järgmine koolitus on 8. septembril Võrus.

Osalejad hindavad koolitustel kõige rohkem omavahelist networkingut ja praktilisi oskusi, kuidas ideest äri üles ehitada. Järgmine inspiratsioonikoolitus toimub Võrus.

Arenguprogrammi „Kõik on võimalik!“ raames on toimunud inspiratsioonikoolitused Tallinnas, Tartus ja Pärnus – kus kokku on osalenud ligi 200 naist. Jätkame sügisel Võrus, Jõhvis ja Tallinnas Inspiratsioonikoolitustel saavad osaleda kõik naised, kes on oma ettevõtte loomisest unistanud, kuid ei ole seda veel teoks teinud. Osalema on oodatud ka need , kes ainult vilksamisi on oma äriidee peale mõelnud ja täna on veendunud palgatöötajad.

Koolitajad on BPW Estonia liikmed Ester Eomois ja Signe Ventsel.

Inspiratsioonikoolituse „Kõik on võimalik!“ raames jagavad spetsiaalselt tehtud videote vahendusel oma kogemusi äriidee leidmisest ja arendamisest, võrgustike loomisest ning innovatsioonist ettevõtluses edukad noored naisettevõtjad: Kriss Eglite (Vintage by Kriss), Kriss Soonik (Kriss Soonik), Kadri Tuisk (Clanbeat) ja Pille Lengi ( Tilk kosmeetika).

 

Inspiratsioonikoolitus