Kultuuriklubi

7.10.2023 toimus Tallinna Teletorni vitraažsaalis Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni EENA/BPW Estonia sügisene volikogu, kus asutati EENA Kultuuriklubi.

EENA Kultuuriklubil on siiras soov panustada ühtse Eesti kultuuriruumi arendamisse. Toetame kultuurisfääri arengut ja loovettevõtlust, et meil oleks ühtne Eesti ühiskond. Kultuur on sild inimeste vahel ja mida tugevam see on, seda turvalisem meil Eestis elada on.

Oleme kultuurisõbralikud ja loovad! Otsime kultuurisündmustel uute ideede jaoks inspiratsiooni, et meie organisatsioon oleks nutikas ja kaasaegne! Hoiame vaimset tervist meie keerulisel kriiside rohketel aegadel ja oleme teadlikult kultuuri lähedal!

EENA Kultuuriklubi põhilised eesmärgid on:
–  toetada EENA põhikirjalisi ülesandeid ja tegevusi läbi aktiivse osalemise;
–  innustada Eestis ja Eesti kultuuriruumis erineva keele- ja kultuuritaustaga tegutsevaid naisi võrdsete võimaluste ning staatuse saavutamisele loomingulises, majanduslikus, ühiskondlikus ja poliitilises elus;
– julgustada vabakutselisi loovisikuid (naisi) alustama ettevõtlusega;
– osaleda aktiivselt Eesti kultuurielus ning seeläbi toetada kultuurivaldkonna ja loomeettevõtluse arengut Eestis;
– arendada heategevuskultuuri, korraldades ja osaledes heategevuslikel kultuuriüritustel;
– viia läbi loomingulisi töötubasid ja kultuuriüritusi erinevate heategevusorganisatsioonide toetamiseks.

EENA Kultuuriklubi asutajad ja juhatuse liikmed on 7 erakordselt võluvat Eesti naist: eesti näitlejad Elle Kull, Jekaterina Linnamäe, loovettevõtjad Marianne Pruks, Natalja Pessotšinskaja, Tatjana Guseva, suur kultuurisõber ja häirekeskuse personalijuht Anneli Laul ning EENA Kultuuriklubi president, filmirežissöör, loovettevõtja ja aktiivne ühiskonnaelu tegelane Jelena Pazilina.