Sulge menüü

Tallinn

Tallinna klubi on BPW Estonia kõige suurem alamorganisatsioon, ulatudes liikmearvult 70 liikmeni. Tallinna klubi on loodud samal ajal BPW Estoniaga, 11. novembril 1992 aastal, olles esimene BPW klubi Eestis.

Tallinna klubi ühendab oma ridades naisi igas vanuses ja igalt elualalt. Nii suur ja kirev seltskond on loonud Tallinna klubile väga erilise ja tugeva aura. Klubiliikmete omavahelised kohtumised on tulvil põnevaid lugusid, häid nõuandeid ja kütkestavat vestlust igas valdkonnas.

Meeldiva klubitegevuse kõrval on Tallinna klubi tegelenud läbiaegade erinevate Eesti naiste valupunkte avalikkuse ette toovate projektidega ning jätkab seda ka praegu.

Lisaks tugevale ühiskondliku elu arengule kaasaaitamisele on Tallinna klubi suunanud oma tegevuse ka liikmeskonna arengule. Klubiüritused annavad alati lisaks meeldivale õhkkonnale ja klubikaaslastega kohtumisele juurde uusi põnevaid teadmisi. Märksõnadeks on teatri- ja kunstinäituste ühiskülastused, kohtumised Eestis tuntud ja tunnustatud inimestega, Eesti ettevõtete ja ettevõtjatega tutvumised, oma liikmete tutvustusüritused. See on üks põhjus, miks Tallinna klubi loeb end üldist silmaringi laiendavaks klubiks.

Iga-aastaselt korraldab Tallinna klubi kahte suuremat üritust. Nendeks on pidulik õhtusöök, mis leiab aset aasta esimestel nädalatel, kuhu on oodatud ka teiste BPW Estonia klubide liikmed ning kübarapidu, mis toimub traditsiooniliselt augusti keskpaigas. Kübarapeole on lisaks kõikidele BPW Estonia liikmetele oodatud külalised ka teistest klubidest ja organisatsioonidest.

Tallinna klubi on organisatsioon, mis ühendab kõiki ettevõtlikke naisi olenemata töövaldkondadest, siia kuuluvad nii ametinaised kui ettevõtjad. Peamine on tahe tegutseda ja kanda endas klubi põhimõtteid –innustada, julgustada ja toetada naisi; aidata kaasa oma erialal pädevate, ettevõtlike naiste ja naisjuhtide omavaheliste kontaktide loomisele, ideede ja arvamuste vahetamisele ning ühiste tegevuskavade elluviimisele, samuti klubilise tegevuse traditsioonide säilitamisele.

President

Liikmed